تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

فصلنامۀ مطالعات خاورمیانۀ آسیایی و اسلامی مجلۀ انگلیسی پژوهشگاه خاور میانۀ دانشگاه سیسو توسط انتشارات روتلج به طور رسمی منتشر شده است


03 April 2018 | By faadmin | SISU

  • فصلنامۀ مطالعات خاورمیانۀ آسیایی و اسلامی مجلۀ انگلیسی پژوهشگاه خاور میانۀ دانشگاه سیسو توسط انتشارات روتلج به طور رسمی منتشر شده است

اخیراً شمارۀ اول سال 2018 میلادی فصلنامۀ انگلیسی دانشگاه سیسو بنام «مطالعات خاور میانۀ آسیایی و اسلامی» (AJMEIS) توسط روتلج انتشارات معروف بریتانیایی بطور رسمی منتشر شده است.

طبع و نشر «مطالعات خاور میانۀ آسیایی و اسلامی» از سال 2007 میلادی شروع شده و پژوهشگاه مطالعات خاورمیانه دانشگاه سیسو کار ویرایش و تصحیح این فصلنامه را برعهده گرفته است. از سال 2007 تا 2017 ده جلد ز این فصلنامه  در آمریکا بطور پیوسته به طبع رسید. این مجلۀ علمی در محافل مطالعات خاور میانۀ چین و جهان دارای تأثیرات مهم است.

انتشارات روتلج در سال 1836 میلادی تأسیس شد که مرکز آن در لندن واقع شده است. این انتشارات متعلق به گروه تیلور و فرانسیس بوده است و کتب و مجلات و منابع آنلاین رشته های علوم انسانی و اجتماعی را منتشر می کند.

با حمایت رؤسای دانشگاه و مسئولان بخشهای ذیربط و با چندین دور مذاکرات پژوهشگاه مطالعات خاور میانه دانشگاه سیسو و طرف انتشارات روتلج،  از جلد دوازدهم به بعد «مطالعات خاور میانۀ آسیایی و اسلامی» از طرف انتشارات رولتج منتشر می شود. با اجرای این اقدام تأثیرات و شهرت بین المللی دانشگاه سیسو در حوزۀ مطالعات خاور میانه بیش از حد بیشتر خواهد شد.

آدرس سایت این فصلنامه: https://www.tandfonline.com/toc/rmei20/current

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط