رسالت و چشم انداز

شعار دانشگاه

شعار دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای "منش والا و همت بالا، آمیزش دانش چینی با دانشهای سایر کشورها" است.

” منش والا و همت بالا” از قطعات ادبی کنفوسیوس سرچشمه گرفته که در آنها گفته شده: آدم باید صادقانه حرف بزند و با صداقت عمل کند تا در زندگی با اراده باشد و با نیک نامی بمیرد. این سخن را همچنین در کتابی به نام " آثار برگزیده"  که توسط لیانگ شیانگ تانگ از سلسله جنوب  (420-589) تالیف شده می توان يافت. در آن کتاب آمده است :" آدمی با اراده و صداقت شکست ناپذیر است." 

“ آمیزش دانش چینی با دانشهای سایر کشورها” به این معنی است که فرهنگ چین با فرهنگ کشورهای دیگر باید به هم     پیوند یابد تا مبادلات جهانی بیشتر شود. از این رو، این شعار همچنین رسالت دوگانه  این دانشگاه برای معرفی جهان به چین و معرفی چین به جهان را اعلام می کند.

سرود دانشگاه

در 27  مارس سال 1989،  بعد از آزمایشات مردم و بررسی کارشناسان ازجمله لو زای ای از هنرستان موسیقی شانگهای ،” ترانه سیسو“ به عنوان سرود رسمی این دانشگاه  توسط هیأت مدیریت دانشگاه تعیین شد. جوانگ کای رن ، دانشجوی دکترای سابق متن این سرود را نوشته بود درحالی که آهنگ آن توسط وانگ جی هوی ، دانشجوی دورهء 1985 درمقطع کارشناسی ساخته شد. در سال 2009، به مناسبت شصتمین  سالگرد تاسیس این دانشگاه ، متن ترانه مبنی بر شعار جدید در مورد تجدید نظر قرار گرفت.

 

 

 

سهم: