نقشه ها و راهنماها

 

 

نقشه های پردیسهای دانشگاه

شما می توانید در نقشه های دو بعدی و سه بعدی این دانشگاه ساختمانها واداره های دو پردیس را پیدا کنید و  مناظر و محیط آن را ببینید.

پرواز به شانگهای

شهر شانگهای دو فرودگاه دارد: فرودگاه هنگ چایی و فرودگاه پودنگ.

شماره تلفن فرودگاه:  96990 (21) 86+

شما می توانید با مترو، اتوبوس و اتوبوس شاتل  از هر دو فرودگاه سریعاً به مرکز شهر شانگهای برسید، فرودگاه هنگ چای  به این دانشگاه نزدیکتر است.  از فرودگاه پودنگ تا پردیس خونگ کو با ماشین یا تاکسی یک ساعت (44 کیلومتر و کرایه تاکسی 150 یون در روز) و با حمل و نقل عمومی دو ساعت راه است.

رانندگی به پردیس

ا گر شما از مرکز شهرستان و یا یکی از فرودگاه ها و یا ایستگاه های راه آهن به پردیس سونگ جیانگ رانندگی کنید ، ممکن است  از مسیرهای رانندگی  به عنوان مرجع استفاده کنید.

حمل و نقل عمومی

شانگهای دارای یک سیستم حمل و نقل عمومی گسترده است از جمله اتوبوس، تاکسی، و یک سیستم متر و همه  ابزارهای حمل و نقل عمومی   با استفاده از کارت حمل و نقل عمومی شانگهای  قابل دسترسی است.

مترو

شما می توانید با مترو خط 3 شانگهای به پردیس خونگ کو برسید  که در ایستگاه  خیابان چی فونگ  یا ایستگاه استادیوم فوتبال خونگ کو (ایستگاهی  که به خط 8 اتصال می یابد) پیاده شوید.

مترو خط 9 می تواند شما را به پردیس سونگ جیانگ برساند.

لطفاً خود را نسبت به زمانبندی و برنامه حرکت قطارها مطمئن بسازید.

مسیرهای اتوبوس

مسیرهای937،959،70،853،933،222،79، 875 در خدمت پردیس خونگ کو و محله های اطراف آن است.

مسیر سونگ جیانگ  3، 5 و 9 در خدمت  شهرک دانشگاهی سونگ جیانگ است.

کرایه اتوبوس : معمولاً یک یون یا دو یون.

شاتل پردیس

دانشگاه  سرویس اتوبوس شاتل را برای استادان، کارکنان و دانشجویانی که نیاز به سفر بین دو پردیس دارند فراهم می کند.

 

 

                                                  

سهم: