دانشکده ها و مؤسسات

دانشکده ها

英语学院

دانشکده  زبان انگلیسی

国际金融贸易学院

دانشکده اقتصاد و مالی

国际工商管理学院

دانشکده مدیریت بازرگانی

日本文化经济学院

دانشکده تحقیقات اقتصاد و فرهنگ ژاپن

法学院

دانشکده حقوق

国际教育学院

دانشکده آموزش بین المللی

东方语学院

دانشکده تحقیقات آسیا و آفریقا

西方语系

دانشکده تحقیقات اروپا و آمریکای لاتین

德语系

دانشکده زبان آلمانی

法语系

دانشکده زبان فرانسوی

传媒学院

دانشکده علوم ارتباطات و رسانه ها

俄语系

دانشکده زبان روسی

新闻学院

دانشکده روزنامه نگاری

研究生院

دانشکده تحصیلات تکمیلی

国际文化交流学院

دانشکده تحقیقات چینی

高级翻译学院

دانشکده عالیه ترجمه

 

 

مؤسسات مستقل

社会科学教学部

بخش علوم اجتماعی

体育教学部

بخش تربیت بدنی

中东研究所

مؤسسه  تحقیقات خاورمیانه

国际关系与外交事务研究院

مؤسسه امور بین المللی و دیپلماتیک

文学研究院

مؤسسه ادبیات جهانی

语言研究院

مؤسسه مطالعات زبانشناسی

中国外语战略研究中心

مرکز تحقیقات راهبردی زبانهای خارجی

跨文化研究中心

موسسه تحقیقات بین فرهنگی

中国国际舆情研究中心

مرکز تحقیقات افکار عمومی جهانی چین

中亚研究中心

مرکز تحقیقات آسیای میانه

欧盟研究中心

مرکز تحقیقات اتحادیه اروپا

俄罗斯研究中心

مرکز تحقیقات روسیه

英国研究中心

مرکز تحقیقات بریتانیا

外国文化政策研究基地

مرکز تحقیقات سیاستهای فرهنگی بین المللی

留学生部

دفتر امور دانشجویان مهمان

MBA教育中心

مرکز آموزش کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

信息技术中心

مرکز فناوری اطلاعات

继续教育学院

دانشکده آموزش بزرگسالان

网络教育学院

دانشکده آموزش از راه دور

教育部出国人员培训部

مرکز آموزش برای یادگیری در خارج از کشور

海外合作学院

مرکز آمادگی برای برنامه های بین المللی

 

 

 

 

 

 

سهم: