شخصیت گرافیک

نماد دانشگاه

نماد دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای از سه نوشته احاطه شده توسط دو شاخه زیتون، و یک کتاب باز تشکیل می شود. کتاب نشان دهندهء حقیقت جویی و دانش طلبی بوده و شاخه زیتون نشانهء اشتیاق مردم به دوستی و صلح است.

دروسط نماد، از بالا به پایین، نام اختصاری چینی دانشگاه ، نام اختصاری انگلیسی دانشگاه و سال تاسیس دانشگاه (1949) نوشته شده است.

این نماد برای نشان دادن تعهد سیسو به ترویج مبادلات بین المللی  چین به وسیله  فارغ التحصیلان این دانشگاه طراحی شده است.

فونت نام دانشگاه

فونت نام دانشگاه از خوشنویسی لو شون در نسخه دستنویس منتشر شده به نام ”دفتر خاطرات لو شون“،  از سال 1956 که درآن سال نام این دانشگاه به دانشگاه زبانهای خارجی شانگهای تغییر یافت تابه حال استفاده شده است.

رنگ

رنگ دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای آبی ( آبی رنگ دریا)است که نشان می دهد این دانشگاه چون دریای وسیع با    آغوش باز از دیگران استقبال می کند.

رنگ اولیه: پنتون 2945 پی سی / سی ام وای کی(10. 0. 50. 100)

سهم: