تربیت بدنی

 

 

ورزشهای همگانی

دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای از سنت های ورزشی فوق العاده ای با یک تیم بیسبال و یک تیم وی چی برخوردار است. این دو تیم  موفقیتهای بزرگی در رقابت های ملی و بین المللی در سطح بالا مانند مسابقه  جهانی بیسبال میان دانش آموزان در توکیو، مسابقه برو جام اینس، مسابقه بیسبال دانشجویان چین و غیره، به دست آورده اند.

تیم بیسبال این دانشگاه همچنین با لیگ اصلی بیسبال آمریکا همکاری می کنند تا بطور مشترک ورزش بیسبال را در چین ترویج دهد.

بازیهای سالانه دانشگاه و یک سری از مسابقات ورزشی "جام ریاست دانشگاه" ، روحیه همکاری دانشجویان را تقویت داده  و همچنین امر تربیت بدنی در دانشگاه ما را پیش برده اند.

فرصت های ورزشی زیادی برای شما وجود دارد. این  دانشگاه در حال حاضر صاحب دو ورزشگاه، یک مرکز تناسب اندام ، یک استخر شنای 50 متری و چند استادیم بسکتبال ، بدمینتن و پینگ پنگ می باشد. پردیس خونگ کو به ورزشگاه فوتبال خونگ کو که خانه تیم فوتبال محلی شانگهای به نام  شنهوا ست، خیلی نزدیک است

 

 

 

 

سهم: