انتشارات دانشگاه

انتشارات آموزش زبانهای خارجی وابسته به دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای  در سال 1979 تاسیس شده با نظارت وزارت آموزش چین فعالیتهای  خود را آغاز کرده است. با فعالیتهای مستمر بیش از 30 سال در امر چاپ ونشر کتابهای زبانهای خارجی و نشریات الکترونیکی، این انتشارات یکی از بزرگترین و معتبرترین انتشارات چین    به شمار می رود.

تابحال این انتشارات بیش از 600 نوع کتاب و نشریه الکترونیکی را به 30 زبان که تعداد کلشان به 600      میلیون جلد می رسد منتشر کرده است. 600 نوع از آنان در انواع مسابقات جایزه گرفته است.

انتشارات آموزش زبانهای خارجی به سبب امتیازات خود در نشر کتابهای تخصصی زبانهای خارجی در چین در جایگاه  پیشرو قرار گرفته است.  کتابهای درسی معتبری که برای آموزش زبان انگلیسی توسط این انتشارات چاپ شده است، در بیش از1000 دانشگاه استفاده می شود.

علاوه بر چاپ و نشر کتابهای آموزش زبانهای خارجی و آثار علمی، این انتشارات همچنین فعالیتهای خود را در زمینه کتاب های مرجع، فرهنگها، مجلات و نشریات الکترونیکی گسترش داده است.

در سال 2011 انتشارات آموزش زبانهای خارجی 1174نوع  کتاب تالیف شده آموزشی منتشر نموده است که از بین آنها 780 کتاب چاپ مجدد شده، و رقم 66.44% درصد را به خود اختصاص داده است.  گزارش ” تحلیل پرمصرف ترین ها در چین” اعلام نموده در سال 2010، 10 نوع از پرفروشترین کتابها در زمینه زبان و ادبیات ، پنج نوع آن متعلق به انتشارات دانشگاه ما بوده است.

http://www.sflep.comاطلاعات بیشتر در وب سایت  :

سهم: