ارتباطات با خارج از کشور

 

 

دانشجویان خارجی در دانشگاه مطالعات بین المللی  شانگهای     

از دهه هفتاد قرن گذشته تا به امروز دانشجویان خارجی جهت مطالعات آکادمیک در دوره های کوتاه و دوره های یک ساله  به این دانشگاه اعزام می شوند.  تا به امروز این دانشگاه با پذیرش بیش از30 هزار دانشجو از حدود 90 کشور و منطقه جهان رتبه اول در کل چین را به خود اختصاص داده است. طی 5 سال اخیر سالانه در حدود بیش از 4 هزار دانشجوی خارجی جهت یادگیری زبان چینی و سایر مقاطع در این دانشگاه مشغول تحصیل  شده اند و با  افزایش شناختشان نسبت به فرهنگ چین روابط و تبادلات متقابل بین چین و کشورهای دیگر را توسعه بخشیده و باعث ارتقاع  سطح بین المللی آموزشی این دانشگاه  شده اند.

اعزام دانشجویان چینی به خارج

برنامه تبادلات دانشجویی این دانشگاه با کشورهای دیگر روز به روز وسیع ترشده و این موجب ارتقای افق دید بین المللی در فرهنگ چند ملیتی شده است.

اکثر دانشجویان در دوره تحصیل حداقل برای یک دوره یکساله در برنامه تبادلات خارجی به دانشگاه های همکار در خارج از کشور اعزام می شوند.

این دانشگاه در حال حاضر همکاری با دانشگاه های خارجی را توسعه داده است و برنامه های آموزشی از جمله مقطع کارشناسی 1+3  و2+2و2+3  و برنامه  کارشناسی ارشد با دو مدرک تحصیلی و آموزش دکترای پیوسته را ارایه می نماید.

سهم: