شکل دهی ایده ها

این دانشگاه با تنوع زبانی و برتری در علوم چند رشته ای  با دیگر کشورها و مناطق ارتباط تنگاتنگ برقرار نموده  و رسالت سنگینی برای معرفی جهان به چین و معرفی چین به جهان را به دوش گرفته است و در محافل زبانشناسی چین و در زمینه مطالعات روابط  بین المللی جایگاه علمی قابل ستایش را به خود اختصاص داده است.

بیش از 50 گروه  و بخش تحقیق جهت برنامه ریزی با موضوعیت سیاست های زبانی و استراتژی در امور خارجی و بین المللی و مطالعات افکار عمومی خارجیان ، بانک علمی قابل توجه ایی را ایجاد نموده است و کشور و وزارت خانه ها را در زمینه اطلاعاتی و فکری حمایت نموده و دستاوردهای علمی قابل ملاحظه ای از خود  داشته است.

این دانشگاه در سالهای اخیر از طریق امتیاز علمی خود ، مطالعات هدفمند پیرامون مناطق و کشورها را توسعه داده و  بانک فکری بین المللی را تقویت نموده و با ارتقای گفتمان های علمی بین المللی به کشور خدمت می کند. در حال حاضر سه مرکز اصلی مطالعاتی از جمله مرکز تحقیقات روسیه و مرکز تحقیقات اتحادیه اروپا و مرکز تحقیقات بریتانیا در این  دانشگاه تاسیس شده است.

این دانشگاه مشوق تحقیقات علمی و  نوآوری آزاد می باشد و اساتید آن علاوه بر راهنمایی دانشجویان خود محققانی ممتاز در زمینه های مختلف علمی می باشند و مستمراً  ذخایر علمی خود را در جهت آموزش بهتر ارتقا می دهند.

هر سال برنامه "جایزه کتاب خوانی از طرف رییس دانشگاه " بین دانشجویان مقطع کارشناسی با محوریت نوشتن مقالات علمی و دفاع از آن  و مصاحبه توانمندی های مختلف  با حضور رئیس دانشگاه ، برای ارزیابی و اعطای جوایز برگزار می شود .این برنامه به همراه  محافل کتاب خوانی و تالار فکری  و جلسات فرهنگی و غیره می باشد که از گام نخست ، پروسه پیشرفت پژوهش های علمی را از طریق خواندن و مطالعه و نوشتن شکل می دهد.

دانشجویان کارشناسی این دانشگاه هر سال جشنواره علمی فرهنگی و مسابقۀ نوشتن مقالات علمی و گفتگوهای  تخصصی برگزار می کنند و نشریه" مجموعه دستاورد های زبان و فرهنگ" نیز جایگاه خود را در دانشگاه های همنوع پیدا کرده است. علاوه بر این، برنامه" جلسات دکترا " نیز روزبه روز به  سکویی جهت یادگیری بیشتر تبدیل می شود.

سهم: