برنامه های مقطع کارشناسی

 

 

برنامه های مقطع کارشناسی

رشته

#

طول دوره

درجه

زبان عربی

050206

4

کارشناسی هنر

زبان چینی

050102

4

کارشناسی هنر

زبان هلندی

050245

4

کارشناسی هنر

زبان انگلیسی

050201

4

کارشناسی هنر

زبان فرانسوی

050204

4

کارشناسی هنر

زبان آلمانی

050203

4

کارشناسی هنر

زبان یونانی

050236

4

کارشناسی هنر

زبان عبری

050222

4

کارشناسی هنر

زبان هندی

050213

4

کارشناسی هنر

زبان اندونزیایی

050212

4

کارشناسی هنر

زبان ایتالیایی

050238

4

کارشناسی هنر

زبان ژاپنی

050207

4

کارشناسی هنر

زبان کره ای

050209

4

کارشناسی هنر

زبان فارسی

050208

4

کارشناسی هنر

زبان پرتغالی

050232

4

کارشناسی هنر

زبان روسی

050202

4

کارشناسی هنر

زبان اسپانیایی

050205

4

کارشناسی هنر

زبان سوئدی

050233

4

کارشناسی هنر

زبان تایلاندی

050220

4

کارشناسی هنر

زبان ترکی

050235

4

کارشناسی هنر

زبان اوکراینی

050247

4

کارشناسی هنر

زبان ویتنامی

050223

4

کارشناسی هنر

انگلیسی تجاری

050262

4

کارشناسی هنر

آموزش زبان چینی به غیر چینی زبانان

050103

4

کارشناسی هنر

مترجمی زبان

050261

4

کارشناسی هنر

حسابداری

110203K

4

کارشناسی مدیریت کسب و کار

تبلیغات

050303

4

کارشناسی هنر

مدیریت بازرگانی

120201K

4

کارشناسی مدیریت کسب و کار

فن آوری آموزشی

040104

4

کارشناسی آموزش

مالی

020301K

4

کارشناسی اقتصاد

مدیریت اطلاعات و سیستم اطلاعات

120102

4

کارشناسی مدیریت کسب و کار

اقتصاد و تجارت بین المللی

020401

4

کارشناسی اقتصاد

سیاست بین المللی

030202

4

کارشناسی حقوق

اینترنت و رسانه های جدید

050306T

4

کارشناسی هنر

روزنامه نگاری

050301

4

کارشناسی هنر

حقوق

030101K

4

کارشناسی حقوق

روابط عمومی

120203T

4

کارشناسی مدیریت کسب و کار

خبرنگاری رادیو و تلویزیونی

050302

4

کارشناسی هنر

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

سهم: