تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

دانشکدۀ تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیسو و کمیتۀ توسعۀ تجارت بین المللی شانگهای پایگاه کار آموزی دانشجویان کارشناسی ارشد را تأسیس کردند


30 March 2018 | By faadmin | SISU

  • دانشکدۀ تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیسو و کمیتۀ توسعۀ تجارت بین المللی شانگهای پایگاه کار آموزی دانشجویان کارشناسی ارشد را تأسیس کردند

  • دانشکدۀ تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیسو و کمیتۀ توسعۀ تجارت بین المللی شانگهای پایگاه کار آموزی دانشجویان کارشناسی ارشد را تأسیس کردند

قبل از ظهر روز 22 ماه مارس، مراسم امضای تفاهم نامه همکاری تأسیس پایگاه بین برای تأسیس مشترک پایگاه کارآموزی دانشجویان کارشناسی ارشد بین دانشکدۀ تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیسو و کمیتۀ توسعۀ تجارت بین المللی شانگهای در اطاق جلسۀ کمیتۀ توسعۀ تجارت بین المللی شانگهای برگزار شد. یانگ لی معاون رئیس دانشگاه سیسو، جائو ژونگ هوی رئیس دانشکدۀ تحصیلات تکمیلی دانشگاه، یو چن معاون رئیس کمیتۀ توسعۀ تجارت بین المللی، لی جیه معاون دبیر کل کمیته و کارمندان بخش امور اشتغالزایی دانشکده و بخش امور کارگزینی و بخش ارتباطات بین المللی  کمیته هم در انی مراسم حضور داشتند. چن شو جیه کارمند بخش ارتباطات بین المللی کمیته و فارغ التحصیل سال 2013 دانشگاه سیسو ریاست این مراسم را عهده دار بود.

دکتر یانگ لی در نطق خود مراتب قدردانی خود از کمیتۀ توسعۀ تجارت بین المللی شانگهای در فراهم آوردن فرصت کار آموزی برای دانشجویان دانشگاه سیسو ابراز داشت. وی با معرفی وضعیت کلی دانشگاه سیسو خاطرنشان کرد: دانشگاه سیسو دانشجویان را تشویق می کند تا جهان را در مدنظر داشته باشند و بطور فعال خود را در خدمت اجتماعی درگیر بسازند و در فضای فرهنگهای متنوع خود را ورزیده و مستعد کنند؛ کمیتۀ توسعۀ تجارت بین المللی هم در کارهای خود به عنوان «سفیر اقتصادی عامیانه» نقش ویژه را ایفا کرده و با فائق آمدن بر موانع زبانی و اختلافات فرهنگی در زمینه های گسترش تجارت و همکاری اقتصادی شانگهای با کشورها و مناطق مختلف در جهان سرمشق دانشجویان دانشگاه سیسو قرار گرفته است. تلاشها و اقدامات کمیته با نظرات پرورش استعدادهای «چند زبانه+» ممتاز دانشگاه سیسو مطابقت دارد.

یو چن معاون رئیس کمیته هم تأسیس پایگاه کار آموزی دانشجویان کارشناسی ارشد را به همه تهنیت عرض کرد و به حاضران اصول و ساختار کمیته را معرفی کرد. وی با بیان این که با برگزاری کنفرانسهای بین المللی، حضور در نمایشگاه جهانی آستانه و ارائۀ خدمات تأیید اسناد به شرکتها، کمیتۀ توسعۀ تجارت بین المللی شانگهای واحد نیروی عمدۀ گسترش بازرگانی بین المللی شانگهای شده است، خاطر نشان کرد: دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه سیسو در امور خارجۀ کمیته خیلی فعال بوده اند و باید از دانشگاه سیسو که استعدادهای فراوان را برای جامعه پرورش می دهد تشکر کنیم؛ نظرات و راهبردهای دانشگاه با نیازهای جدید توسعۀ جامعه وفق می دهد و ما در تأسیس این پایگاه مشترک دارای منافع مشترک هستیم.

در حال حاضر، دانشکدۀ تحصیلات تکمیلی دانشگاه سیسو با 28 نهاد استخدام کننده تفاهم نامۀ تأسیس پایگاه کار آموزی دانشجویان کارشناسی ارشد را امضا کرده است که شامل 14 مؤسسات آموزش عالی و مدارس متوسطه، 7 نهاد دولتی و امور خارجه، 4 انتشارات و 3 شرکت تکنولوژی است. پایگاه کار  آموزی دانشجویان کارشناسی ارشد برای آشنایی بیشتر و بهتر از جامعه پلتفرمی عالی است. با راه اندازی این نوع پایگاه، می توان سطح اشتغالزایی را بالا برد. دانشگاه سیسو هم بیش از پیش مبادله با این نوع پایگاه را تقویت خواهد کرد و حوزه های همکاری را گسترش خواهد داد تا در سطح بالاتر توسعۀ مشترک را محقق کند.

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط