تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

واژه های کلیدی سال 2017 – مروری بر وقایع و ثمرات دانشگاه سیسو در سال گذشته


03 January 2018 | By faadmin | SISU

 

 

 

 
"هدف" یکی از اهداف بلندمدت دانشگاه سیسو «ساختن دانشگاه مطالعات منطقه ای و کشوری درجۀ اول» است. در این سالها دانشگاه سیسو همیشه بر اساس نظریه «توضیح جهان و تحقق آرزو» به راهبردهای کشور و رشد همه جانبۀ دانش آموزان، توسعۀ جامعه و مبادلات فرهنگی چین و جهان خدمت می کند. در سال 2017، دانشگاه در زمرۀ لیست دانشگاه های «دو درجۀ اول» قرار گرفت و براساس نتیجۀ چهارمین دوره ارزیابی رشته های سراسر چین که در پایان سال اعلام شد، در حال حاضر رشته های زبانها و ادبیات خارجی و علوم سیاسی دانشگاه سیسو هم حایز مقام اول است. در سال 2017 انجمن ادبیات خارجی شانگهای و رشته های زبانهای غیر جهانی از قبیل ازبکی، چکی، لهستانی، قزاقی و غیره  تأسیس شد، دورۀ آموزش زبان تاجیکی و زبان سانسکریت هم دایر شد. در ماه دسامبر، دانشکدۀ مطالعات روسیه، اروپای شرقی و آسیای مرکزی هم تأسیس شد. همۀ این اقدامات با «پیشنهاد «یک جاده - یک کمربند» مطابقت دارد.

 
"همت" سال 2017 سال «نوآوری سیاسی و فکری» دانشگاه سیسو بود. دانشگاه سیسو در این سال استادان و دانشجویان دارای همت بلند را پرورش داد و آموزش زبانهای خارجی را با آموزش ایده نولوژی را پیوند داد تا آموزش سیاسی و فکری استادان و دانشجویان را تقویت کند. در مان ژوئن همان سال، دانشگاه سیسو به دانشگاه آزمایشی نوآوری سیاسی و فکری برگزیده شد و درس «چین جهانی» به عنوان درس اختیاری سیاسی شانگهای انتخاب شد. در ماه اکتبر، با همکاری دانشگاه پکن، دانشگاه سیسو دانشکدۀ مارکسیسم را تأسیس کرد تا توسعۀ رشتۀ مارکسیسم را به سوق بدهد.  در همین سال دانشگاه سیسو هم 18 پروژۀ دروس سیاسی و فکری را برپا کرد که مربوط به 11 زبان بود.

 
"کیفیت" سال 2017 سالی بود که دانشگاه سیسو کیفیت آموزش خوئ را ارتقا داد. دانشگاه براساس هدف تربیت استعدادهای بین الملی «چند زبانه+» نظام واحدهای کامل را تنظیم کرد و اصلاحات نظام مدیریت و پرورش دانشجویان کارشناسی ارشد را به اجرا در آورد. دانشگاه سیسو بطور مداوم الگوهای تربیت استعدادها و تحقیقات علمی را جستجو و بررسی می کند و با نهادهای مختلف داخل یا خارج از دانشگاه همکاری می کند.
در ماه مارس فعالیتهای «سال ارتقا دادن کیفیت آموزشی» شروع شد. در ماه ژوئن، رشتۀ مدیریت کسب و کار دانشگاه سیسو به رشتۀ نمونه ای شهر شانگهای برگزیده شد که همه دروس این رشته بطور کامل به زبان انگلیسی تدریس می شود. در ماه سپتامبر، دانشگاه سیسو با روزنامۀ چین همکاری کرد و دانشکدۀ روزنامه نگاری و ارتباطات تأسیس کرد. در ماه اکتبر، دانشکدۀ مترجمی دانشگاه سیسو و شرکت آیفلایتک آزمایشگاه ترجمۀ هوشمند مشترک را تأسیس کردند.

 
"خرد" در سال 2017، دانشگاه سیسو برای ساختن اندیشکدۀ دانشگاهی سهم خود را ادا کرد و به وزارت ها و دولتهای محلی بیش از 300 گزارش مشورتی تحویل داد. در ماه ژانویه، دانشگاه سیسو عضو شورای همکاری اندیشکده های بریکس چین برگزیده شد؛ مؤسسۀ مطالعات خاورمیانه دانشگاه به صف اتحادیۀ ادیشکده های بین رشته ای  پایگاه تحقیقات علوم انسانی وزارت آموزش ملحق پیوست و در زمرۀ لیست ادیشکده های اصلی آکادمی علوم اجتماعی چین و لیست معتبرترین اندیشکده های دانشگاهی «یک کمربند، یک جاده» قرار گرفت. در ماه آوریل مرکز مطالعات توسعه و اصلاحات چین و عرب برپا شد، و تا به حال دو دوره دانش افزایی مقامات کشورهای عربی برگزار شده است. در ماه ژوئن، چهارده مرکز تحقیقاتی دانشگاه سیسو در زمرۀ لیست مراکز مطالعات کشوری و منطقه ای  وزارت آموزش سال 2017 قرار گرفت. در ماه اوت «دفترچۀ چند زبانۀ خدمات اطلاعات عمومی شانگهای» منتشر شد. در ماه اکتبر، مرکز مطالعات توسعه و اصلاحات چین و عرب به عنوان یکی از نهاد کلیدی در جریان اجرای پیشنهاد «یک کمربند، یک جاده» انتخاب شد. در ماه دسامبر، دانشگاه سیسو در رده بندی پنجاه اندیشکدۀ دانشگاهی برتر نشست و پژوهشگاه مطالعات خاورمیانه و مرکز تحقیقات افکار عمومی بین المللی چین دانشگاه سیسو در رتبه بندی صد اندیشکدۀ دانشگاهی برتر قرار گرفت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"پافشاری" در سال 2017 بر مطالعه و تحقیق اصرار می کرد. در این سال، 44 پروژه علمی دانشگاه سیسو به تصویب رسید. تعداد زیادی از دانشمندان دانشگاه به عنوان مؤلفان مجلات علمی معتبر بین المللی است استخدام شدند؛ هفت مجلۀ علمی دانشگاه سیسو در زمرۀ فهرست مجلات CSSCI (2017-2018) قرار گرفت؛ هفت استاد به «استعدادهای پو جیانگ شانگهای در سال 2017» و یک دانشمند به «استعداد ممتاز شانگهای» برگزیده شدند.

 
"عمل" در سال 2017، دانشجویان دانشگاه سیسو تحقیقات میدانی مختلف را انجام دادند و نظرات خود در مورد مسائل داغ سیاسی را مطرح و بیان کردند. تعداد زیادی از دانشجویان هم در مسابقات متنوع نتایج عالی را بدست آوردند.

 
"شهرت" در سال 2017 دانشگاه سیسو نظام همکاری و مبادلات فرهنگی را تنظیم کرد و معروفیت خود را افزایش داد. دانشگاه سیسو با دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و فرهنگی و سازمانهای بین المللی معتبر سراسر دنیا قراردادها و تفاهمنامه ها را منعقد ساخت. در همین سال، 45 در صد از فارغ التحصیلان کارشناسی در دوران لیسانس در پروژه های تبادلات دانشجویی شرکت کردند و به خارج از چین اعزام شدند. در سال 2017، بالغ بر 4571 دانشجوی خارجی در دانشگاه تحصیل می کردند. مرکز مبادلات فرهنگی چین و انگلستان و مرکز مبادلات فرهنگی چین و آلمان دانشگاه به عنوان پایگاهی تحقیقات مبادلات فرهنگی چین و جهان وزارت آموزش انتخاب شد. در ماه فوریۀ همین سال، دانشگاه سیسو به صف اتحادیه بین المللی مطالعات آفریقایی و آسیایی ملحق پیوست. در ماه مارس، همایش آموزش زبان ازبکی برگزار شد و مرکز تحقیقات سوئد تأسیس شد. در ماه سپتامبر، دانشگاه سیسو به اتحادیه دانشگاههای جامع چین و روسیه پیوست. در ماه دسامبر، دانشگاه سیسو عضو اتحادیه انسانی آموزش عالی چین و انگلستان شد و نهمین موسسۀ کنفوسیوس دانشگاه سیسو راه اندازی شد. در همین سال، دانشگاه سیسو از طرف انجمن مبادلات بین المللی آموزشی چین به عنوان «واحد پیشرفته در حوزه آموزش در زمینۀ آموزش دانشجویان خارجی» انتخاب شد.

 
"اداره" در سال 2017، روند ادارۀ دانشگاه با گامهای استوار به پیش می رفت. نهادها و واحدهای دانشگاه بیش از پیش مورد تنظیم قرار گرفت و مسئولیتها و وظایف هر بخش مشخص شد. دانشگاه سیسو اصلاحات نظام اداری خود را به سوق داد؛ پلتفرم علمی مرکز مطالعات توسعه و اصلاحات چین و عرب و مرکز آموزش بین المللی پردیس سونگ جیانگ راه اندازی شد؛ پژوهشگاه تاریخ فرهنگ جهان، کارگاه استادان و مرکز آموزش هنر دانشگاهی تأسیس شد. بعلاوه، شعاب انجمن فارغ التحصیلان دانشگاه هم در سراسر چین و دنیا برپا شد.

 

 

 

 

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط