تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

دومین همایش محققان جوان مطالعات جادۀ ابریشم در دانشگاه سیسو برگزار شد


13 December 2017 | By faadmin | SISU

در روز نهم ماه دسامبر سال 2017 دومین همایش محققان جوان مطالعات جادۀ ابریشم به ریاست پژوهشگاه راهبرد جادۀ ابریشم دانشگاه سیسو و با کمک دانشکده های دانشگاه سیسو و دانشگاه زبانهای خارجی پکن و پژوهشگاه متون جادۀ ابریشم دانشگاه تربیت مدرس سین کیانگ در دانشگاه سیسو برگزار شد. دانشمندان و پروهشگران جوان از دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی مختلف در این همایش شرکت کردند و نتایج مطالعات خود را معرفی کردند. لی یان سونگ رئیس دانشگاه سیسو، لیو یینگ شنگ استاد افتخاری دانشگاه چینهوا و وانگ جیان رئیس بخش تاریخ آکادمی علوم اجتماعی شانگهای در افتتاحیۀ این همایش حضور داشتند. ما لی رونگ رئیس پژوهشگاه راهبرد جادۀ ابریشم دانشگاه سیسو ریاست مراسم افتتاحیه را برعهده داشت.

آقای لی یان سونگ در سخنرانی خود در مراسم افتتاحیه به این نکته اشاره کرد: دانشگاه سیسو در عصر جدید باید ویژگیهای رشته های خود را برتریها تبدیل کند و به مطالعات منطقه ای و کشوری بیشتر اهمیت بدهد؛ این یکی از اهداف و وظائف دانشگاه سیسو در عصر جهانی شدن به حساب می آید.

دکتر لیو ینگ شنگ در مورد «مفهوم جادۀ ابریشم»، «جادۀ ابریشم خود» و «تجارب تحقیقات علمی در جادۀ ابریشم»  نطق خود را ایراد کرد و وقایع تاریخی مبادلات بین فرهنگها در جادۀ ابریشم در طول تاریخ را به شرکت کنندگان توضیح داد. دکتر وانگ جیان هم خاطر نشان داد که راهبرد «یک کمربند و یک جاده» در جهانی شدن منطاق مختلف و حل کردن مسائل تضاد بین تمدنها در جریان توسعه جهانی شدن از اهمیت خاص حائز است.

در برنامه های قبل از ظهر، ده نفر از دانشمندن جوان به نوبت سخنرانی کردند و دکتر وانگ جیان، دکتر لیو یینگ شنگ و دکتر زان تائو رئیس رشتۀ تاریخ دانشگاه پکن هم مطالب محققان را با دقت نقد کردند. برنامه های بعد از ظهر در دو سالن برگزار شد. محققان جوان فراوان فعالانه چهار مطلب-- «مطالعات مسائل کشورهای در امتداد جادۀ ابریشم»، «مطالعات مسائل مناطق در امتداد جادۀ ابریشم»، «بررسی پروژه های همکاری توسعه راهبرد یک کمربند و یک جاده» و «مطالعات جادۀ ابریشم و توسعۀ تئوری یک کمربند و یک جاده» را مورد بحث قرار دادند و نظرات خود را مطرح کردند.

دکتر ما لی رونگ در مراسم اختتامیه خاطر نشان داد که این همایش برای محققان جوان فرصت ارائه کردن ثمرات مطالعات خود فرصت ارتقای سطح علمی و ایجاد همکاریهای پژوهشی را فراهم آورده است. در این همایش پنجاه مقاله تحویل داده شده است.

پژوهشگاه راهبرد جادۀ ابریشم در ماه آوریل امسال «مجلۀ علمی جادۀ ابریشم جدید» را تأسیس و اداره کرد و در سال آینده این مجله را به فصلنامه تبدیل خواهد کرد. در ماه مه همین سال این پژوهشگاه هم مجموعۀ کتابهای مطالعات جادۀ ابریشم (ده جلدی) را از چاپ در آورد و مجموعۀ بعدی هم به زودی به طبع خواهد رسید. پروژۀ «گزارش اندیشکدۀ مطالعات جادۀ ابریشم» هم راه اندازی شد. این سری فعالیتهای علمی می تواند حوزه های همکاری علمی دانشمندان را گسترش بدهد و سطح علمی آنها را ارتقاء ببخشد.

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط