تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

برگزاری همایش پژوهشی شصتمین سالگرد تأسیس بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه پکن


11 December 2017 | By faadmin | CRI-Persian

به گزارش رادیو بینالمللی چین، امروز 4 آذر (25 نوامبر) به مناسبت شصتمین سالگرد بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه یک همایش پژوهشی با حضور علیاصغر خاجی، سفیر ایران در چین و هوا لیمینگ سفیر سابق چین در ایران و همینطور جمعی از استادان، دانشجویان و فارغالتحصیلان رشتهی زبان فارسی از دانشگاه سراسر چین برگزار شد.

هوا لیمینگ در این همایش با اشاره به نقش زبان فارسی در تعیین مسیر زندگی حرفهای به عنوان یک دیپلمات گفت که اگر امروز شاهد روابط چین و ایران به این وسعت و استحکام هستیم، فارسیزبانان چین سهم به‌سزایی در این روابط دارند. با مشاهدهی تحولات جهان، یقین دارم که چین و ایران از کشورهای عمدهی آینده خواهند بود. او در ادامه ضمن تبریک به دانشجویان رشتهی زبان فارسی گفت: اگر شما زبان فارسی را انتخاب کردید تنها به این خاطر نیست که زبان فارسی شکر است بلکه آینده با ملتهای چین و ایران خواهد بود. انتخاب شما عاقلانه و دوراندیشانه است.

علیاصغر خاجی، سفیر ایران در چین نیز با تأکید بر نقش مهم گروه زبان فارسی دانشگاه پکن در تربیت نیروهای متخصص و ترویج و گسترش آموزش زبان فارسی گفت: سطح گستردهی روابط ایران و چین در عرصههای مختلف اقتضا میکند آموزش فارسی و چینی در دو کشور با جدیت دنبال شود تا نیاز محسوس بخشهای مختلف به نیروهای زباندان تأمین گردد.

در این مراسم عبدالمجید اسکندری نشان طلایی دانشگاه تهران را به پاس تلاش برای ترویج و آموزش زبان فارسی به گروه زبان فارسی دانشگاه پکن اهدا کرد.

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط