تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

بازدید از محله اولین کنگره ملی سی پی سی و موزه یادبود انقلابی دریاچه نن


29 November 2017 | By Gong Tiantian | SISU

  • بازدید از محله اولین کنگره ملی سی پی سی و موزه یادبود انقلابی دریاچه نن

  • بازدید از محله اولین کنگره ملی سی پی سی و موزه یادبود انقلابی دریاچه نن

  • بازدید از محله اولین کنگره ملی سی پی سی و موزه یادبود انقلابی دریاچه نن

  • بازدید از محله اولین کنگره ملی سی پی سی و موزه یادبود انقلابی دریاچه نن

صبح روز هجدهمین ماه نوامبر اتوبوس جلو در دانشگاه توقف کرد و راننده منتظر دانشجویان بود. بیش از سی دانشجو از رشته زبانهای مختلف با راهنمایی آقای چن سر وقت آنجا سوار اتوبوس شدند .تقریبا یک ساعت در راه بودیم تا به مقصد رسیدیم .مقصد ما محلی است که در سال 1921 اولین کنگره ملی حزب کمونیست چین در آنجا برگزار شد،همچنین محلی است که حزب کمونیست چین در آنجا تشکیل شده است.این محل الان به صورت یک موزه در آمده  که دیدار از آن ،بازدیدکنندگان را به یاد تاریخ مدرن چین می اندازد.

بعد از ظهر بچه ها با راهنمایی آقای چن برای بازدید از موزه یابود انقلاب به کنار دریاچه نن رفتند و از موزه و دریاچه نن که در کنار این  موزه قرار دارد بازدید کردند.دریاچه نن در دل چینیان بخصوص  اعضای کمونیست همانند محل اولین کنگره جای مقدس به حساب می آید ،زیرا که هنگام برگذاری اولین کنگره ،دشمنان به آنجا حمله کردند و  نمایندگان حرب کمونیست  ناچار شدند به جای دیگر منتقل شوند ،سرانجام آنها به دریاجه نن  رسیدند و داخل یک کشتی  دریاچه نن کنگره را ادامه دادند.بدین ترتیب،حرب کمونیست چین  شکل گرفت.برای یادبود این رخداد،دولت چین در سال 1960 در نزدیگی این دریاچه موزه یادبود ساخت تا مردم مشکلات و سختی هایی را که حزب کمونیست در طول سال های گذشته با آن مواجه کرده بود، هرگز فراموش  نکنند.

هنگامی  که  دانشجویان از موزه بازدید  کردند،چه در محل اولین کنگره ملی حزب کمونیست  و چه در موزه یادبود، آنها با دقت به تابلوها و عکسها و یادداشت ها نگاه می کردند و تاریخ مدرن چین یعنی از سال 1840  تا کنون را دوباره مرور کردند.همان طور که شی جی پینگ ،رییس جمهوری چین گفتند که چنییان هرگز  ظلم  وشکستهای گذشته  را فراموش نمی کنند و از آن عبرت می گیرند تا این که در آینده چین زیباتر و قوی تر شود.

در صد سال گذشته کشور چین پیشرفت زیادی به دست آورده ،بدون شک این موفقیت مدیون زحمت و تلاش حزب کمونیست چین است .برکسی پوشیده نیست که اگر حزب کمونیست نباشد،چین قوی امروزی هم وجود ندارد. یک ماه گذشته نوزدهمین کنگره ملی این حزب با موفقیت برگزار شد ،این نشان دهنده عزم راسخ مردم چین در تحقق شکوفایی و رستاخیز بزرگ این کشور برای  آرمان خود است.

همان طور که اشاره شده، چینیان روزهای دشوار و سختی را طی کردهاند و کمیاب بودن صلح و ارزش توسعه را خوب می دانند.  ما به خود اطمینان و عزت نفس بالایی داریم و قاطعانه از حق حاکمیت، امنیت و منافع توسعه کشور دفاع میکنیم.به گفته رییس جمهوری چین،هرگز فراموش نکنیم که چرا شروع کرده ایم و همیشه آرمان و مسئولیت خود را در ذهن داریم.

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط