تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

دانشکدۀ زبان های شرقی چهار درس اختیاری عمومی از جمله زبان سواحلی را دایر کرده است


20 December 2016 | By faadmin | SISU

 

اخیراً دانشکدۀ زبان­های شرقی دانشگاه مطالعات جهانی شانگهای برای اجرا کردن روح چهاردهین کنگرۀ حزب و پیشبرد مطالعات منطقه­ای و کشوری با استفاده از منابع داخل و بیرون دانشگاه چهار درس اختیاری کارشناسی و کارشناسی ارشد را دایر کرده­است.

چهار تا درس اختیاری به شرح زیر است:

تاریخ کشورهای خاور میانه که توسط دکتر چنگ تونگ، دکتر او یانگ شیائو لی محقق رشتۀ تاریخ دانشگاه فودان، دکتر یانگ یانگ، دکتر هان جی مین، دکتر جانگ شوه فنگ بطور مشترک تدریس می شود؛

تحقیقات فرهنگ و تاریخ عرب که توسط دکتر کونگ لینگ تائو تدریس می شود؛

فرهنگ آسیای جنوب شرقی که توسط دکتر فنگ چائو، دکتر جو منگ، دکتر هوانگ یوه مین، دکتر لیائو یو ژن تدریس می شود؛

درس ابتدایی زبان سواحلی که توسط دکتر ما جون، دکتر نینگ یی تدریس می شود.

درس زبان سواحلی سومین درس زبان­ خارجی غیر جهانی بعد از درس زبان اردو و درس زبان جاوه­ای است که توسط دانشکدۀ زبان­های شرقی دایر شده­است. مطلع می شود که دانشکدۀ زبان­های شرقی دروس زبان­های آسیایی و آفریقایی نظیر زبان پشتو را دایر خواهد کرد تا دانشجویان بین­المللی که در زبان­های مختلف تبحر دارند را آموزش دهد.

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط