تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

.پیام تبریک دانشگاه سیسو به مناسبت سال 2020: آرمان اولیۀ خود را تغییر نمی دهیم و آینده را در آغوش می گیریم


01 January 2020 | By SISU فارسی | SISU

جیانگ فونگ، رئیس شورای دانشگاه سیسو

لی یان سونگ، رئیس دانشگاه سیسو

ما با سال 2019 خداحافظی می کنیم و به پیشواز سال 2020 می رویم. به مناسبت حلول سال جدید، ما از طرف دانشگاه سیسو به همه استادان و دانشجویان سال نو را تبریک می گوییم؛ برای همۀ بازنشتگان و فارغ التحصیلان در سراسر دنیا سلام صمیمانه ام را تقدیم می کنیم؛ از ته دل مراتب قدردانی خودمان و آرزوی خوشبختی را از کسانی که در این سال از توسعۀ دانشگاه حمایت می کنند، ابراز می داریم.

تاریخ «حال گذشته» و حال«تاریخ گذشته» است. در سال 2019 ما هم گذشته ها را یادآوری کردیم هم تاریخ را تحریر کردیم.

ما کی هستیم؟ از کجا آمدیم؟ کجا هستیم؟ به کجا می رویم؟ در سال 2019 من هفتادمین سالگرد تأسیس دانشگاه را جشن گرفتیم. دانشگاه سیسو به اقتضای سازندگی چین جدید پا به میدان گذاشت. هدف تأسیس دانشگاه پرورش استعدادهای زبانهای خارجی انقلابی برای خدمت کردن به سازندگی کشور است و بعد از سی سال که با تجربه کردن انواع دشواری ها راه توسعه را جستجو می کرد، دانشگاه از مدرسۀ آموزش زبان روسی که وابسته به دانشگاه دیگر بود به دانشگاه «آموزش زبانهای مختلف» برتر چین تبدیل شد. بعداً برای پاسخ مثبت دادن به نیاز کشور به استعدادهای همه کاره مربوط به امور خارجی برای اجرای اصلاحات اقتصادی دانشگاه رشته های غیر زبانی را تأسیس کرد تا استعدادهای ویژه را پرورش بدهد. بعد از تلاش دانشگاه در سی سال بعدی، با تأسیس مراکز دکترا و فوق دکترا در سال 2010، دانشگاه سیسو از دانشگاه تک رشته ای به دانشگاه چند رشته ای تبدیل شد. در عصر جدید، کشور چین بطور روزافزون نزدیک وسط صحنۀ جهان می شود و در چنین صورت، چین برای شرکت کردن در ادارۀ دنیا به استعدادهای تخصصیی که سیاستها و راهبردهای کشور و حزب، وضعیت چین و قانون ها و مقررات بین المللی آشنایی دارند، نگاه جهانی دارند و بر زبانهای خارجی و مذاکرات بین المللی مسلط هستند نیاز دارد. وظیفۀ دانشگاه پرورش استعدادهای ممتازی است که بر زبانها و اوضاع کشورها و حوزه های علمی تسلط دارند و آرزوی دانشگاه ساختن دانشگاه زبانهای خارجی و مطالعات بین المللی درجۀ اول جهانشمول با ویژگی مشخص حوزه ها و دانشهای کشوری و منطقه ای و بین المللی است. با مرور زمان و تغییر اوضاع جهان آرمان اولیۀ ما به هیچ وجه تغییر نمی کند.

زبان با هویت و تعلق پذیری ارتباط دارد و اساس تأسیس دانشگاه است. در سال 1949 دانشگاه ما به نام مدرسۀ زبان روسی شانگهای وابسته به دانشگاه انقلاب مردم شرق چین تأسیس شد. زبان روسی نشان ما از بدو تولد بود. به مرور زمان، رشته های زبان انگلیسی، زبانهای آسیای جنوبی، زبان آرمانی و زبان فرانسوی به طور متوالی تأسیس شد نام دانشگاه ما هم به «کالج زبانهای خارجی شانگهای» عوض شد. بعد از آغز اصلاحات اقتصادی چین، دانشگاه هم چینی آموزان خارجی را پذیرفت و رشتۀ روزنامه نگاری بین المللی را دایر کرد. از زبانهای خارجی تا رشتۀ ادبیات، زبان و ادبیات ریشۀ دانشگاه تلقی می شود. تا اول قرن بیست و یکم، دانشگاه به طور مقدماتی الگوی آموزشی چند رشته ای را در پنج مقوله که به طور هماهنگ توسعه می یابد شکل داده بود: علوم ادبیات، آموزشگری، اقتصاد، مدیریت و دانش نظری حقوق. در این میان «زبانها و ادبیات خارجی» همیشه خصوصیت و تفوق ما ست. در عصر جدید دانشگاه برای پاسخ مثبت دادن به ابتکار «یک کمربند و یک جاده» اجرای راهبرد «چند زبانه+» را مطرح کرده و آموزش زبانهای راهبردی و توسعۀ مطالعات میان­ رشته ای زبانشناسی، علوم مغز و هوش مصنوعی به پیش سوق داده است. در سال 2008 سومین مرکز دکترای رشتۀ سطح اول (مدیریت بازرگانی) به تصویب رسید. دانشگاه با شکوفا کردن برتری خود در رشتۀ مدیریت اعصاب به مسائل تازۀ این رشته را پیگیر کرده و مطالعات میان رشته ای را توسعه داده است. در سال 2019 اولین دوره دانشجویان کارشناسی رشتۀ زبانشناسی هم پذیرفت. در این هفتاد سال ما سیر  تکامل «تأسیس رشتۀ زبان و ادبیات- تأسیس رشته های غیر زبانی- توسعۀ مطالعات میان رشته ای زبانشناسی، هوش مصنوعی، علوم مغز، علوم داده ها و علوم محاسبه» را گذرانده ایم و در این جریان، زبان همواره اساس سرو سامان دادن به کارهای ما ست. ما دور زبان جامعۀ مشترک را شکل داده ایم و به کمک زبان ما با دنیا ارتباط را برقرار کرده ایم. در موقع نوشیدن آب باید دربارۀ منبع آن فکر کنیم؛ باید ریشه و اساس ما را محکم کنیم.

زبان با ارزش و ثمره ارتباط دارد و راه توسعۀ دانشگاه ما ست. از برگزیده شدن دانشگاه به عنوان «دانشگاه برتر سراسر چین» در دهۀ ششم تا انتخاب شدن دانشگاه به عنوان «دانشگاه پروژه 211» در دهۀ نهم و راه اندازی سازندگی «دو درجۀ اول» در عصر جدید؛ از شروع مطالعات شوروی و خاور میانه از بدو اصلاحات اقتصادی چین تا شروع مطالعات «روابط بین المللی با ویژگیهای چین» در اواخر دهۀ هشتم و شروع مطالعات تمدنهای جهانی در سالهای اخیر؛ از برگزیده شدن دانشگاه به عنوان «پایگاه تحقیقات علوم انسانی و اجتماعی کلیدی وزارت امور آموزشی» تا به تصویب رسیدن تأسیس مرکز دکترای رشتۀ علوم سیاسی و راه اندازی پروژۀ مطالعات چین شناسی برای دانش آموزان سراسر دنیا؛ از به کار بردن « International Studies» (مطالعات بین المللی) در اسم انگلیسی دانشگاه تا تأسیس پایگاه مطالعات روسیه، انگلستان و اتحادیۀ اروپا وابسته به وزارت امور آموزشی و برپا کردن مرکز تحقیقاتی مبادلات انسانی چین و انگلستان، مرکز تحقیقاتی مبادلات انسانی چین و آلمان و مرکز تحقیقاتی آموزش جهانی و مطرح کردن هدف ساختن دانشگاه زبانهای خارجی و مطالعات بین المللی درجۀ اول جهانشمول با ویژگی مشخص حوزه ها و دانشهای کشوری و منطقه ای و بین المللی...... در همه حوزه ها اعم از مطالعات بین المللی، مطالعات کشوری و منطقه ای و چین­شناسی، با وجود تفاوت در زاویۀ تحقیقاتی، روش تحقیقاتی که از زبان وارد علوم اجتماعی می شود مورد استعمال قرار می گیرد؛ آنچه که تغییر می کند همان نکات کلیدی پژوهشی است اما مبانی تحقیقاتی شکل گرفته مبتنی بر خصوصیت زبان به هیچ وجه تغییر نمی کند. زبان همه جای دنیا را بهم مرتبط می کند و اندیشه ها را شکل می دهد؛ ما با استفاده از زبان تحولات جهان را به روشنی درک می کنیم و در گسترش دانشهای جهانی سهم خود را ادا می کنیم. با اتکا بر زبان ما داستانها چین را بیان می کنیم و خرد چین را ترویج می کنیم. به مرور زمان ما می توانیم وارد سطح بالاتر بشویم.

زبان با الگو و آینده دارد و کلید نوآوری دانشگاه ما ست. از آموزش زبان و پرورش مترجمان ممتاز تا پرورش استعدادهای چند رشته ای و پرورش استعدادهای ممتاز «چند زبانه+» که بر زبانها و اوضاع کشورها و حوزه های علمی تسلط دارند؛ از تحقیقات میدانی و متنی تا تحقیقات علوم داده ها؛ از آموزش انسانی و مطالعات علوم اجتماعی و فلسفه تا آزمایش هوش زبان...... زبان امکانات بی پایان و تنوع را به ما می دهد. به کمک زبان ما دنیا را می شناسیم و احساس می کنیم؛ با استفاده از زبان ما جهان را کاوش می کنیم و کشف می کنیم. راهبرد ما مطالعۀ کارهایی که در آینده انجام می دهیم نیست بلکه مطالعۀ کارهایی است که امروز برای آینده انجام می دهیم. در شرایط کنونی بی سابقه ای زبان جهت ما را نشان میدهد؛ برای ایجاد سرنوشت مشترک زبان به ما قدرت می دهد. زمان منتظر ما نیست، باید برای تلاش جهت تحقق آروزهای ما آماده بشویم.

«آرمان اولیۀ ما را فراموش نکنیم و وظایف ما را به خاطر بسپاریم.» دانشگاه سیسو که همسن چین جدید است دارای ژن قرمز و نگاه جهانی است. از آموزش تک زبانه تا آموزش چند زبانه؛ از آموزش چند زبانه تا آموزش چند رشته ای؛ از آموزش چند رشته ای تا مطالعات میان رشته ای.... در این هفتاد سال اعضای دانشگاه با ژن قرمز مثبت نوشته های بی نظیر را تصنیف کرده و با جهان بینی بیرون زا

شناخت ما از گذشته ما را به سوی آینده هدایت می کند. تاریخ را به خاطر بسپارم و آینده را در آغوش بگیریم.

سال 2020 سالی است که کار ایجاد جامعۀ نسبتاً مرفه به طور همه جانبه به اتمام خواهد رسید و برنامۀ برنامه سیزدهم پنج ساله و طرح عمدۀ اصلاح و توسعۀ میان مدت و دراز مدت امور آموزشی ملی به نتیجه خواهد رسید. در عصر جدید نهادهای آموزش زبانهای خارجی عالی برای پیشبرد مدرنسازی و توسعۀ درونزای آموزش با کیفیت بالا باید مسئولیت جدید را بر عهده بگیرند. هدف پرورش استعدادهای رشتۀ زبان های خارجی پیروی یا تقلید از دیگران نیست بلکه تقویت نظام گفتمان جهانی چین و ساختن نظام دانش خود چین در صحنۀ جهان است. ما باید مسئولیتهای سنگین را بر عهده بگیریم و با جود مشکلات پیشروی ما خودمان را برای پیشرفت دلگرم و تشویق کنیم.

دوباره سال نو را به همگان تهنیت عرض می کنیم و برای همه در سال جدید سلامتی، شادی و خوشبختی آرزومندیم.

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط