تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

برگزاری مراسم گرامیداشت هفتادمین سالگرد تأسیس دانشگاه سیسو


15 December 2019 | By SISU فارسی | SISU

 

روز یک شنبه هشتم دسامبر مراسم  گرامیداشت هفتادمین سالگرد تأسیس دانشگاه سیسو در سالن کنفرانس آموزشی پردیس سونگ جیانگ برگزار شد.

این  مراسم با ترانه کنسرتو ویولن «دوستش دارم، چین» شروع شد. بعد از این برنامه، ونگ تیه هوی معاون وزارت امور آموزشی در نطق افتتاحیه با اشاره به این که دانشگاه باید دارای «ویژگی کشوری» و «مسئولیت جهانی» باشد، عنوان کرد که برای ارتقای کیفیت آموزش عالی چین باید نظام اداره و مدیریت را تکامل کرد و توسعۀ درون زا را به پیش سوق داد تا دانشگاه ها در حوزه های پرورش استعدادها، تحقیقات علمی و گسترش فرهنگ سهم بیشتر را ادا کنند؛ برای ارتقای سطح بین المللی آموزش عالی چین باید مبادلات بین المللی تقویت کنند.

چن چون معاون شهردار شانگهای با تأیید نقش مهم دانشگاه سیسو در پرورش استعدادها، خدمت اجتماعی و مبادلات انسانی چین و جهان آرزو خود را بیان کرد که دانشگاه سیسو در عصر حدید با اجرای شعار «منش والا و همت بالا، آمیزش دانش چینی با دانشهای سایر ملتها» و با هدف ساختن دانشگاه برتر جهان با ویژگی مشخص سازندگی «دو برتری» را توسعه بدهد و راهبرد «چند زبانه+» را به اجرا در آورد و الگوی پرورش استعدادها را نوآوری کنند تا نقش مهمتر بر خدمت به راهبرد ملی و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی ایفاء کند.

خانم جیانگ هوا رئیس بخش رسانه ها دپارتمان ارتباطات جهانی سازمان ملل هم در این مراسم حضور داشت. وی با قرائت تهنیت نامۀ ملیسا فلمینگ معاون دبیر کل سازمان ملل در امور ارتباطات جهانی آرزوی این دپارتمان را بیان کرد که در آینده دپارتمان ارتباطات جهانی سازمان ملل با دانشگاه سیسو که به عنوان شریک مهم بخش رسانه ها دپارتمان ارتباطات جهانی سازمان ملل به ترجمۀ آثار فراوان سازمان ملل نظیر مجلۀ «شرح وقایع سازمان ملل» پرداخته است در زمینه های بیشتر همکاری کند.

جیانگ فنگ دبیر حزب دانشگاه سیسو با اشاره به واژگان کلیدی در مورد اوضاع جهان معاصر از جمله «پیچیدگی»، «درگیری»، «تفاهم»، «قابلیت»، «مبادله»، «همکاری» و «جامعۀ مشترک»، خاطر نشان کرد که دانشگاه ها باید تحت هدایت روح اومانیستی قابلیت اصلی خود و همکاری و مبادله را تقویت کنند تا سازندگی جامعۀ بشری با سرنوشت مشترک به پیش سوق دهند و وظایف تاریخی در عصر جدید را برعهده بگیرند.

لی یان سونگ در نطق خود هم با بیان اهداف «رشد کامل انسان»، «توسعۀ کشور و جامعه» و «دستیابی به سعادت بشری» دانشگاه، بیان کرد که دانشگاه با اتمام خود نظام گفتمانی و تئوری «بیان داستان های چین» را تأسیس کند.

یانگ دان رئیس دانشگاه زبانهای خارجی پکن با اشاره به ارتباط نزدیک و دوستی این دانشگاه بر سهم دانشگاه سیسو بر توسعۀ اقتصادی و اجتماعی کشور، تسریع پرورش استعدادها و پیشبرد ایجاد جامعۀ بشری با سرنوشت مشترک در این هفتاد سال گذشته تأیید کرد.

جو گائو فنگ عضو آکادمی مهندسی چین و دانش آموختۀ رشتۀ زبان فرانسوی دانشگاه سیسو با تأکید ارتباط نزدیکتر زبان با علوم انسانی طبیعی و فنون، خاطر نشان کرد که دانشگاه سیسو در این سالها به طور فعال همکاری در حوزه های زبانشناسی، علوم اطلاعات، شناختی و اعصاب را تعمیق کرده و سهم برجسته را در تسعۀ اقتصادی و اجتماعی و پیشبرد ایجاد جامعۀ بشری با سرنوشت مشترک را ادا کرده است و در آینده با تلاش خود در آینده در حوزۀ آموزشی ثمرات بیشتر را به دست خواهد آورد.

چن گوانگ یینگ مدیر گروه زبان آلمانی و فارغ الحصیل سال 1991 میلادی به عنوان نمایندۀ استادان دانشگاه نطق خود را ایراد کرد و وی در نطق خود با بیان افتخار خود بر عزم خود در جهت بیان داستان های چین و پرورش استعدادها تأکید کرد.

گو جین پینگ به عنوان دانشجوی دورۀ اول دانشگاه با مرور دورۀ آغازین پرحادثه و سخت بعد از تأسیس دانشگاه، خاطر نشان کرد که در این زمان بنابه اقتضای نیاز کشور بیشتر دانشجویان به یادگیری زبان روسی پرداخت کردند و هر دقیقه را برای درس خواندن غنیمت شمردند. به قول این نسل پیشین، این دوره، دورۀ فراموش نشدنی است.

دانشگاه سیسو که با جمهوری خلق چین همسن است تا به حال با 423 دانشگاه، مؤسسه و انجمن بین المللی از 62 کشور و منطقه روابط همکاری را برقرار کرده و یکی از اولین دانشگاه هایی که با سازمان ملل متحد و کمیسیون اروپا، پارلمان اروپا توافق نامه های چهارچوب همکاری را امضا کرده است به شمار می رود و در کنسرسیوم های علمی بین المللی از قبیل کنسرسیوم مطالعات آسیایی و آفریقایی، کنسرسیوم دانشگاه های جامع چین و روسیه، کنسرسیوم دانشگاهی مبادلات انسانی بین چین و ژاپن عضو شده است. دانشگاه سیسو که با پافشاری روی ویژگی و راهبرد ادارۀ دانشگاه و اهداف خدمت به توسعۀ کشور و جامعه، رشد کامل انسانی و مبادلات انسانی بین چین و جهان، نقش پل تبادل فرهنگی بین چین و جهان را ایفاء می کند هفتادمین سالگرد تأسیس دانشگاه را مثابۀ شروعی برای پیشرفت و توسعۀ خود تلقی می کند.

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط