تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

دورۀ آموزش زبان پهلوی ساسانی (فارسی میانه) در دانشگاه سیسو دایر شد


26 November 2019 | By faadmin | SISU

ترم پاییز سال تحصیلی 19-20، گروه زبان و ادبیات فارسی دانشکدۀ مطالعات آسیایی و آفریقایی دانشگاه سیسو از دکتر ابوالقاسم اسماعیل پور اسطوره شناس، زبان شناس و استاد دانشگاه شهید بهشتی در رشتهٔ فرهنگ و زبان‌های باستانی دعوت کرد تا دورۀ آموزش زبان پهلوی را دایر کند. تعداد زیادی از استادان و دانشجویان این گروه و علاقه مندان در این دوره شرکت کردند.

زبان پهلوی شناخته شده به‌ فارسی میانه در نوشته‌های آکادمیک، یکی از زبانهای ایرانی میانه اسم که در دوران ساسانی ابتدا در جنوب غرب فلات ایران و سپس به عنوان زبان میانجی در تمام شاهنشاهی، بدان صحبت می‌شد و آثار مکتوب، سکه‌نوشته‌ها و کتیبه‌های عصر ساسانی به همین زبان نوشته می شود. این زبان از زبان پارسی باستان سرچشمه گرفته و نیای زبان فارسی و تعداد دیگری از زبان‌های ایرانی جنوب غربی نظیر لری است. آثار این زبان در دورۀ ساسانی و دوران بعدی هم به دلایل مختلف به ولایت های دیگر معرفی شده و به عنوان یکی از زبانهای میانجی در زمینه های تجاری و دینی و در مناطق آسیای مرکزی و حتا غرب چین به کار رفته است. از این رو این زبان نه تنها در حوزه های تاریخ ایران و زبانشناسی، بلکه در حوزۀ مطالعات تاریخ مبادلات شرق و غرب هم حائز اهمیت فراوان است. اما جای تأسف این است که در حال حاضر این زبان در جامعه تا حدی ناشناخته شده و فقط تعداد معدودی از دانشمندان در دانشگاههای ایران به تدریس و تحقیق این زبان پرداخت می کنند. دانشکدۀ مطالعات آسیایی و آفریقایی برای این که دانشجویان این زبان که جایگاه مهمی را در تاریخ ایران باستان داشت و فرهنگ ایران درخشان که در این زبان منعکس شده است را بهتر درک کنند این دوره را دایر کرد.

دکتر اسماعیل که از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۶ به عنوان استاد مدعو در دانشگاه سیسو تدریس می کرد با تأیید توسعه و پیشرفت رشتۀ زبان و ادبیات فارسی و سطح بالای دانشجویان این رشته تمائل تدریس زبان فارسی با سطح بالاتر به آنها را بیان کرد. این دوره هم استقبال دانشجویان قرار گرفته است. گونگ تیان تیان دانشجوی کارشناسی ارشد گروه زبان فارسی با ابراز خوشحالی خود از دایر دورۀ آموزش زبان پهلوی، خاظر نشان کرد که هر دانشجویی که به تحقیق تاریخ و دین و ادبیات دورۀ ساسانی علاقه مند است باید از این فرصت یادگیری استفاده کند. وی هم آرزوی خواندن متون زبان پهلوی دست اول و نوشته های روی سکه های دوران ساسانی که در موزۀ شانگهای در معرض نمایش گذاشته شده است را بیان کرد.

با شروع آموزش زبان پهلوی، تعداد زبانهایی که در دانشگاه سیسو تدریس  می شود به 41 رسیده است.

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط