تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

بازدید دکتر علومی یزدی معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی از دانشکدۀ حقوق دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای


15 June 2019 | By faadmin | SISU

روز پنج شنبه 13 ژوئن سال 2019 میلادی، دکتر علومی یزدی معاون پژوهشی دانشگاه علامه طباطبائی در معیت دکتر چنگ تونگ رئیس دانشکدۀ مطالعات آسیایی و آفریقایی دانشگاه سیسو از دانشکدۀ حقوق بازدید کرد و با دکتر جانگ های بین رئیس دانشکدۀ حقوق ملاقات کرد. در این ملاقات، دکتر جانگ وضعیت کلی پرورش استعدادهای چند زبانه+ و مطالعات ملی و منطقه ای این دانشکده را معرفی کرد و با دکتر علومی یزدی در مورد همکاریهای دانشکدۀ مطالعات آسیایی و آفریقایی و دانشکدۀ حقوق دانشگاه سیسو با دانشگاه علامه طباطبائی در حوزه های پژوهشی و ترجمۀ متون حقوقی بحث و هماهنگ کرد.

بعد از این ملاقات، دکتر علومی یزدی هم برای دانشجویان کارشناسی ارشد رشتۀ حقوق چند زبانه سخنرانی به عنوان «وضعیت کلی و روند توسعۀ حقوق تجارت ایران» را ایراد کرد. در اول دکتر علومی یزدی به توضیح نظام حقوقی ایران از جمله تاریخچه قانونهای مهم ایران، ساختار قدرتهای کشور و روابط شریعت و قانون پرداخت و سپس مضمون اصلی، روش بیان حقوق تجارت و قانونگذاری مربوط به امور تجاری را شرح داد و به طور مفصل شرایط اعتبار یافتن قرارداد در چهارچوب قانون و قانون ها و مقررات در مورد قرارداد را توضیح داد. در آخر در برنامه  «پرسش و پاسخ» دکتر علومی یزدی هم در مورد شکل قرارداد و ساخت و کار رفع مناقشه درباره قرارداد دیدگاه خود را مطرح کرد.

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط