تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

برگزاری میزگرد «مبادلات فرهنگی بین ایران و چین در جادۀ ابریشم» در دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای


09 June 2019 | By faadmin | SISU

  • سخنرانی دکتر محمدباقر وثوقی

  • سخنرانی دکتر رونگ شین جیانگ

  • سخنرانی دکتر وانگ یی دان

  • گفتگوی دانشمندان مدعو با استادان و دانشجویان

بعد از ظهر بیست و هشتم ماه مه میزگرد «مبادلات فرهنگی بین ایران و چین در جادۀ ابریشم» به میزبانی دانشکدۀ مطالعات آسیایی و آفریقایی و پژوهشگاه رابرد جادۀ ابریشم در پردیس سونگ جیانگ دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای (سیسو) برگزار شد. از دکتر رونگ شین جیانگ استاد مرکز تاریخ قرون وسطی دانشگاه پکن، دکتر وانگ یی دان استاد دانشکدۀ زبانهای خارجی دانشگاه پکن و دکتر محمدباقر وثوقی استاد رشتۀ تاریخ دانشگاه تهران که هر سه ایران شناس  نامدار هستند و در حوزه های ایرانشناسی و تاریخ روابط ایران و چین تخصص دارند دعوت شد. آقای دکتر چنگ تونگ رییس دانشکدۀ مطالعات آسیایی و آفریقایی ریاست این میزگرد را بر عهده گرفت.

دکتر وثوقی مورخ و کارشناس معروف در حوزه مناسبات دریایی چین و ایران است. مطلب سخنرانی دکتر وثوقی «دوره بندی روابط ایران و چین تا قرن شانزدهم میلادی» است. وی برحسب دوره بندی تاریخ ایران تاریخ روابط مستقیم بین چین و ایران را به چهار دوره تقسیم کرد: دورۀ اشکانی، دورۀ ساسانی، دورۀ اسلام گرایی و دورۀ ایلخانی تا قرن 16 میلادی. دکتر وثوقی در سخنرانی خود با استناد به متون تاریخی و کتیبه های فارسی و اکتشافات باستانشناسی که در چین و ایران توسط خودش جمع آوری شده یا پیدا شده بود وضعیت و ویژگی هر دوره را به طور مفصل شرح داد.

دکتر رونگ شین جیانگ یکی از کارشناسان تاریخ بومی معروف چین به شمار می رود و در حوزه مناسبات تمدن چین و غرب به دست آورد های بزرگ رسید. مطلب گزارش وی «اشراف ایرانی و تجار سغدی که در سلسلۀ تانگ به چین مهاجرت کردند» بود. دکتر رونگ در سخنرانی خود با توصیف فعالیتهای اشراف ایرانی و تجار سغدی در چین و روشهای آمیزش فرهنگ آنها با فرهنگ چینی بر اساس کتیبه های مقبرۀ معروف که در چین از خاک در آمده بود به تفاوتهای مشخص بین شیوه های آمیزش فرهنگ ایرانی و سغدی با چینی اشاره کرد.

دکتر وانگ یی دان که سالها متون فارسی را تحقیق می کند هم سخنرانی به عنوان «تبادلات متنی بین ایران و چین در سلسلۀ یوان» را ایراد کرد. وی در سخنرانی خود با نام بردن از اسم کتاب های «هوی هوی» ذکر شده در «می شو جیان جی» 秘书监志 و با تطبیق تلفظ اسم این کتابها با اسم متون فارسی این نکته را تأیید کرد که در دورۀ سلسلۀ یوان انواع متون فارسی به چین معرفی شد. به علاوه، وی هم با اشاره به منابع چینی بخش «تاریخ چین» در کتاب «جامع التواریخ (تاریخ رشیدی)» این نکته را هم اثبات کرد که در این دوره متون چینی فراوان هم مورد شناختن مردم ایرانی قرار گرفت.

در آخر این میزگرد برنامۀ «پرسش و پاسخ» هم برگزار شد. سه دانشمند در مورد شباهت امور مالی تجار سغدی و اقوام چینی، درک متقابل دو تمدن چین و ایران و تأثیرات ایرانی بر خاور دور و اروپا با حاضرین صحبت کردند. استادان و دانشجویان که در این برنامه شرکت می کردند از سخنرانی های این متخصصان بسیار سود بردند. 

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط