Loading...

مطالب مرتبط

جاده ابریشم در آثار باستانی


 

جاده ابریشم در آثار باستانی

موضوع: سخنرانی به عنوان « جاده ابریشم در آثار باستانی»

سخنران: وانگ یو

تاریخ: ۲۲ مارس، ۲۰۲۱- سه شنبه

زمان: ۱۸:۰۰۱۹:۳۰

محل برگزاری: سالن فضای نوآوری- شو ژن

چکیده: این سخنرانی راجع به جاده ابریشم و آثار باستانی در شانگهای معروف به «شهر موزه» است. داستانهای قدیم، فیلم های مستند و آثار ارزشمند موزه های لندن، شانگهای و...باهم نشان می دهند که میراث جاده ابریشم قدیم با جاده ابریشم معاصر پیوند شده است.

معرفی سخنران:

دکتر وانگ یو، مدیر انجمن سکه چین است. سالها ست که در زمینه های تبادل فرهنگ و محصولات شرق و غرب، باستانشناسی آثار سلسله های هان و تانگ چین، آثار فرهنگی آسیای مرکز و غربی باستان آموزش و مطالعه می کند.  بیش از 20 مقاله وی به چاپ رسیده است.

بنگرید به

http://event.shisu.edu.cn/sisu/zh-hans/event/6939.html

 

سهم:
Loading...

مطالب مرتبط