تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

ببر در گاهشماری جانوری


14 December 2021 | By SISU فارسی | SISU

ببر یکی از علائم گاهشماری جانوری به شمار میرود که در مقام سوم قرار دارد. ببر نوعی گربه است که به عنوان پادشاه جانوران شناخته می شود.، چرا که این حیوان فعال ترین و درنده ترین حیوان وحشی در تمام دنیا تلقی میش شود. به همین خاطر ببر هم  نماد دلیر و نیرومند به شمار می رود.

در اسطوره چین باستان، اول ببر در این گاهشماری نبود اما به جای ببر شیر بود. شیر به دلیل بدخویی خود در میان ایزدان بدنام شد، امپراطور «یو هوانگ» (خدای بزرگ در تائوئیسم) که متصدی امور این دوازده حیوان در گاهشماری جانوری بود خواست شیر را از لیست گاهشماری جانوری حذف کند اما نتوانست حیوان جایگزینی مناسب را که کوهها و جنگلها نگهداری می کرد پیدا کند. از این رو امپراطور «یو هوانگ» ایزدان را فراخواند تا در این مورد هماهنگ کنند. یکی پیشنهاد داد که ببر را که نگهبان دربار ایزدان بود در گاهشماری جانوری بگذارد. «یو هوانگ» دستور داد تا ببر را به دربار خود آورند و به ببر گفت: «تو باید نزد انسان باش تا مشکلات مردم را حل کنید.» ببر از «یو دی» درخواست کرد که هر بار مشکلات مردم را رفع کرد خدمات شایسته را برای او ثبت کند و «یو دی» این درخواست را قبول کرد.

ببر بعد از این که پیش مردم رفت از این آگاه شد که شیر، خرس و اسب سه تا حیوان وحشی و درنده بودند که هر جا که رفتند به مردم آسیب رساندند. ببر با این سه حیوان به طور جداگانه جنگ کرد و با مهارت و قدرت جنگی خود بر آنها غالب آمد. بقیه حیوانات وحشی از شنیدن شکست خوردن آن سه تا حیوان به بیابان دورافتاده فرار کردند. همه مردم از این مژده به هیجان آمدند و با شادی تمام به همدیگر تبریک گفتند و از ببر تشکر کردند.

ببر به دربار ایزدان برگشت و «یو دی» به دلیل این که سه بار خدمات بزرگی را برای مردم انجام داد، سه خط را به عنوان «جایزه» روی پیشانی ببر کشید. چندی بعد، جن سنگ پوش در دریای شرقی هم سیلاب را ایجاد کردموجب مصیبت جهان شد. ببر دوباره جن سنگ را کشت. «یو دی» از کارنامۀ ببر خیلی خوشحال شد و یک خط عمودی را هم به عنوان «پاداش» روی پیشانی ببر کشید. این چهار خط شکل «» (نویسه­ای چینی به معنی «پادشاه») را تشکیل داد.  از این به بعد ببر «شاه حیوانات» شد و «یو دی» هم او را در لیست حیوانات گاهشماری جانوری گذاشت.

ببر در فرهنگ عامیانه چین نماد خاصی دارد و تا به حال ضرب المثلهای زیادی در میان مردم رایج بوده است که بیشتر از آنها مربوط به قدرت و دلاوری ببر است.

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط