تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

اولین رشته زبان ازبکی در شانگهای در دانشگاه سیسو تأسیس شد


16 November 2018 | By faadmin | SISU

با افزایش نیاز به پرورش استعدادهای زبانهای غیر میانجی و برای وفق دادن با اقتضای پیشنهادات «یک جاده – یک کمربند»، دانشگاه سیسو بیشتر به توسعۀ رشته های زبانهای غیر میانجی اهمیت داده است. روز 16 نوامبر، مراسم راه اندازی رشته زبان ازبکی و مراسم افتتاح هفته فرهنگ ازبکستان در پردیس هونگ کو دانشگاه سیسو برگزار شد. مرکز تحقیقاتی ازبکستان در همان روز تأسیس شد.

لی یان سونگ رئیس دانشگاه در این مراسم افتتاح حضور داشت و نطق خود را ایراد کرد. وی با اشاره به هدف «ساختن دانشگاه زبانهای خارجی درجه اول در جهان با ویژگیهای مشخص در حوزه های مطالعات کشوری و منطقه ای و معلومات دنیایی» دانشگاه سیسو و عمیقتر شدن مبادلات چین و ازبکستان در زمینه های فرهنگی و اقتصادی  پس از برقراری روابط رسمی دو کشور، خاطر نشان کرد: دانشگاه سیسو هم برای خدمت به راهبرد «بیرون  رفتن» و پیشنهادات «یک جاده – یک کمربند» با به عمل آوردن برتری های خود پرورش استعدادهای ممتاز زبان ازبکی که در حوزه های زبان و فرهنگ تبحر و تخصص دارند را ادامه خواهد داد تا برای تحکیم و توسعۀ دوستی دو کشور سهم خود را ادا کند.

ماه سپتامبر امسال رشتۀ زبان ازبکی در دانشکدۀ روسیه و اروپای شرقی دانشگاه سیسو بطور رسمی تأسیس شد و یازده نفر دانشجوی جدید پذیرفته شد و وارد این رشته شدند. تا به حال هفت رشته از جمله زبانهای روسی، اوکراین، مجارستانی، لهستانی، چکی، قزاقی و ازبکی در این دانشکده تشکیل شده است که همه این زبانها در کشورهای در امتداد جاده ابریشم به کار می رود. این دوره دانشجویان در دوران تحصیلی خود در دانشگاه سیسو معلومات مربوط به زبان، ادبیات، تاریخ، سیاست، اقتصاد، دیپلوماسی، فرهنگ و جامعه کشور ازبکستان را یادگیری خواهند کرد و روشهای تحقیقی ابتدایی را فرا خواهند گرفت تا بعد از فارغ التحصیل شدن بتوانند از عهدۀ کارهای ترجمه، تحقیق، آموزش و مدیریت بر بیایند.

در حال حاضر دانشگاه سیسو با دانشگاههای معروف ازبکستان از قبیل دانشگاه دولتی زبان و ادبیات ازبکی تاشکند، دانشگاه دولتی زبانهای جهانی و موسسه دولتی زبانهای جهانی و موسسه دولتی زبانهای خارجی سمرقند راههای ارتباطی را باز نگه داشته و روابط همکاری دانشگاهی را ایجاد کرده و استادان و متخصصان خارجی در زمینه های ادبیات و زبانشناسی را برای دایر کردن دروس مربوط به وضعیت و فرهنگ ازبستان و زبان و ادبیات ازبکی دعوت کرده است. به علاوه، دانشگاه هم برنامه دارد که در فواصل زمانی معینی استادان و دانشجویان را برای تبدلات علمی به طور بلند مدت و کوتاه مدت به ازبکستان اعزام کند. سایت ازبکی دانشگاه سیسو هم باز شد.

 

 

 

 

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط