تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

مجمع عمومی مدل سازمان ملل متحد شانگهای 2018 در دانشگاه سیسو برگزار شد


08 November 2018 | By faadmin | SISU

بیست و پنجم تا بیست و هشتم اکتبر دهمین مجمع عمومی مدل سازمان ملل متحد شانگهای در پردیس سونگ جیانگ دانشگاه سیسو برگزار شد. دانشکدۀ روابط بین المللی و امور عمومی، بخش امور دانشجویان و کمیتۀ سازمان جوانان کمونیست دانشگاه سیسو تشکیل این کنفرانس را بر عهده گرفتند و انجمن مدل سازمان ملل متحد و توسعۀ سازمانها بین المللی دانشجویی امور جزیی برگزاری این کنفرانس را اجرا کرد. دکتر وان جینگ جانگ و شوه یو شوه دیپلماتان  با تجربه که سال در سازمانهای بین المللی کار می کرده است دعوت شده در این کنفرانس حضور داشتند و به نقد و بررسی این کنفرانس پرداختند. بیش از دویست نفر نماینده دانشجویان از پنجاه دانشگاه مشهور سراسر چین در این کنفرانس شرکت کردند.

سه زبان چینی، انگلیسی و فراسوی به عنوان زبانهای کاری به کار رفت و محل کنفرانس به شش سالن تقسیم شد. نمایندگان با ایفا کردن نقشهای دیپلماتان، متخصصان و خبرنگاران، در سالنها درمورد مطالب مختلف مباحثه کردند و نتایج بحث را به شکل اسناد تأیید کردند. دانشجویان با شرکت کردن در این فعالیت حس شخصی در روند حل مسائل بین المللی در سازمانهای جهانی را داشتند و درک خود در امور مدیریت جهان را افزایش دادند.

بعد از ظهر بیست و پنجم، مراسم افتتاح مجمع عمومی مدل سازمان ملل متحد در سالن غربی کتابخانه مرکز دانشگاه سیسو برگزار شد و دکتر وان جینگ جانگ، وانگ جینگ معاون دبیر کمیتۀ حزب دانشگاه سیسو و دکتر جین جی یونگ معاون رئیس دانشکدۀ روابط بین المللی و امور عمومی در این مراسم حضور داشتند و نطق های خود را ایراد کردند. شو لی یون مدیر بخش امور دانشجویان، جیانگ هائو معاون دبیر کمیتۀ حزب دانشکدۀ روابط بین المللی و استادان و مسئولین مربوطه هم در این مراسم شرکت کردند.

دکتر وانگ جینگ در سخنرانی خود با تأیید دست آورد های ده ساله مدل سازمان ملل متحد شانگهای خاطر نشان کرد: «این فعالیت علاقه خود به سازمانهای بین المللی و توجه خود به سرنوشت ملی در عصر جدید را جذب می کند و دانشجویان با مباحثه و مبادله در این فعالیت افق دید خود را گسترش می دهند؛ به علاوه، این فعالیت هم در پرورش استعدادهای بین المللی «چند زبانه+» با آگاهی سیاسی بالا، اطلاعات فرهنگی داخلی و خارجی زیاد، توانایی نوآوری و هماهنگی بین فرهنگها سهم خود را ادا می کند که با اصول و وظیفۀ ادارۀ دانشگاه سیسو مطابقت دارد و نمونۀ پیوند دادن درسهای رشته ای با فعالیتهای دانشجویی تلقی می شود.

دکتر وانگ جینگ جانگ با تأکید بر اهمیت خرد چین در امور مدیریت جهان و توجه جوانان به امور دیپلماتیک، آرزوهای خود ابراز داشت که جوانان می توانند با استفاده از این پلتفرم که مدل سازمان متحد ملل ساخته است و بطور پیوست در امور بین المللی و سرنوشت مشترک انسانها تأمل کنند و در مورد این مسائل تبادل نظر کنند. دکتر جین جی یونگ هم به عنوان  نمایندۀ میزبان این کنفرانس سخنرانی کرد. وی با تأیید اهمیت مطالب این کنفرانس امید خود را بیان کرد که نمایندگان این کنفرانس می توانند در جریان بررسی مسائل کلیدی دانشهای تخصصی را به دست بیاورند، به توافق سازنده برسند و توجه خود را در امور عمومی معطوف کنند. دکتر وان در سخنرانی خود بنام «ساز و کار شورای امنیت سازمان ملل متحد و تأثیرات چین در سازمان ملل» به این نکته اشاره کرد که جایگاه چین در سازمان ملل روز به روز بالا می رود و تأثیرات جامع چین در امور بین المللی هم پیاپی گسترش می یابد.

در چهار روز بعد نمایندگان در مورد «برطرف تبعیض نژادی»، «اهداف توسعۀ پایدار»، «محافظت و پشتیبانی امنیت کشتی رانی»، «حمایت از حقوق زنان» و «وضعیت سیاسی خاور میانه» مباحثه کردند. روز بیست و هشتم این کنفرانس به پایان رسید. نمایندگان با رقابت و همکاری دوست و ثمرات را به دست آوردند. ده ها گزارش، توافق نامه، طرح و تصمیم به تصویب رسید. بیش از سی نماینده به جایزه های مختلف از قبیل «بهترین نماینده»، «نماینده افتخاری» و «بهترین دیپلمات»  نائل شدند. در مراسم اختتام تمام حاضرین باهم عکس گرفتند.

از سال 2009 مجمع عمومی مدل سازمان ملل متحد دانشگاه سیسو هر سال یک بار برگزار شده و تا به حال دامنه دار ترین و مشهورترین مجمع عمومی مدل سازمان ملل متحد در شرق چین شده است. از این به بعد مجمع عمومی مدل سازمان ملل متحد دانشگاه سیسو با ارتقا دادن سطح خود به نمایندگان خدمات بهتر را ارایه خواهد داد؛ ضمناً مجمع عمومی مدل سازمان ملل متحد دانشگاه هم به راهبردهای توسعه و نیاز پرورش استعدادهای دانشگاه خدمت خواهد کرد، بر اهمیت عملی این فعالیت تأکید خواهد کرد و با قدمهای استوار گام بر خواهد داشت.

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط