تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

داوطلبان دانشگاه سیسو: ما برای خدمت به نمایشگاه بین المللی واردات چین آماده ایم


06 November 2018 | By faadmin | SISU

  • ساعت چهار صبح داوطلبان نمایشگاه بین المللی واردات چین از دانشگاه سیسو حرکت کردند.

  • ساعت چهار صبح داوطلبان نمایشگاه بین المللی واردات چین از دانشگاه سیسو حرکت کردند.

ساعت چهار صبح پنجم نوامبر، 192 نفر داوطلب با بردن صبحانه که توسط دانشگاه برای آنها تهیه شد سوار اتوبوس دانشگاه شدند و به سمت مرکز نمایش چین حرکت کردند.

لیو ون، دبیر شعبه دانشگاه سیسو سازمان جوانان کمونیست چین با بیان که دانشگاه سیسو 602 داوطلب را برگزید و به 10 بخش نمایشگاه از جملۀ مرکز ثبتنام و مدیریت اسناد، مرکز روزنامه نگاری، گروه پذیرش جامع و بخش امنیتی اعزام کرد گفت: «بعضی داوطلبان دیشب تا ساعت دوازده کارشان را تمام نکرده بودند اما امروز صبح بازهم زود بیدار شدند. خیلی زحمت کشیدند.» جیانگ شوه دانشجوی سال دوم کارشناسی ارشد رشتۀ خبرنگاری دانشکدۀ روزنامه نگاری که ریاست گروه داوطلبان خبرنگاری مرکز روزنامه نگاری گفت: «این اولین بار است که در همایش بزرگ به عنوان داوطلب کار می کنم. ما باید سؤالات خبرنگاران را پاسخ بدهیم، اسناد اداری را تنظیم کنیم و در مصاحبه ها به رسانه های داخلی و خارجی کمک کنیم. امیدوارم با این تجربه توانایی ﻣﺒﺎﺩﻟﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ را زود ارتقا بدهیم.» وانگ چن دانشجوی سال دوم کارشناسی ارشد رشتۀ زبان ژاپنی که در همان گروه خدمت می کند هم  ساعت سه صبح برخاست و آرایش ساده کرد. وی گفت: «خدمت به این نمایشگاه حس رسالت و مسئولیت خود را افزایش داده است. امروز حتماً با بهترین حالت در این نمایشگاه حضور داشته باشم.»

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط