تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

دانشکدۀ مطالعات آسیایی و آفریقایی سخنرانی های حوزه های ادبیات و زبانشناسی را برگزار کرد


18 June 2018 | By faadmin | SISU

  • آقای رحمی اسال معاون مدیر موزۀ باستانشناسی استانبول ترکیه

  • زنگ جون مین استاد رشتۀ زبان انگلیسی دانشگاه طب سنتی چین گوانگجو

  • دکتر گو لی استاد دانشگاه نوتردام و دانشجوی فارغ التحصیل شده دانشگاه سیسو

  • لیو جائو دانشیار دانشگاه مطالعات بین المللی پکن

  • تانگ جون دانشمند زبانشناسی دانشگاه جیائو تونگ جنوب غربی

  • جانگ تیه شان استاد رشتۀ ادبیات اقلیت های ملی دانشگاه ملت مرکزی چین

  • شوه ون دی

در ماه مه سال 2018، دانشکدۀ مطالعات آسیایی و آفریقایی دانشگاه سیسو با استفاده از فرصت تشکیل دادن دو سمینار بزرگ-- «مبادلات فرهنگ بین دو سر جادۀ ابریشم: ادبیات چینی و ترکی» و «منطقۀ دریای سرخ از دیدگاه بین المللی» به عنوان واحد میزبان یا همکار هشت سخنرانی در حوزه های ادبیات و زبانشناسی را برگزار کرد. مطالب این سخنرانی ها دربر دارندۀ موضوعات مختلف است، مثلاً ترک شناسی، ایران شناسی، شامی شناسی، معنی شناسی، زبانشناسی آموزشی، سیاست زبان و غیره...

 

در روز شانزدهم، دکتر جانگ تیه شان استاد رشتۀ ادبیات اقلیت های ملی دانشگاه ملت مرکزی چین در سخنرانی خود بنام «تأثیرات فرهنگی متقابل زبانها و خطوط باستانی جادۀ ابریشم بر همدیگر» تبادلات و آمیزش فرهنگی انواع زبانها و خطوط باستانی که در امتداد جادۀ ابریشم ترویج می داد را معرفی کرد. دکتر تانگ جون دانشمند زبانشناسی دانشگاه جیائو تونگ جنوب غربی در سخنرانی خود به عنوان «تحولات فرهنگی و ملیتی در سرزمین ترکیۀ معاصر» با تنظیم کردن مآخذ  و جریان تحولات اصطلاحات «آهن» در زبانهای هیتی، یونانی بیزانسی و ترکی عثمانی و مآخذ واژگان مربوطه در زبانهای هند و اروپایی و آلتایی، از دیدگاه ویژه مشخصات تحولات فرهنگی ملیتهای سرزمین ترکیۀ معاصر را نشان داد. لیو جائو دانشیار دانشگاه مطالعات بین المللی پکن هم در مورد نظام دستور زبان ترکی سخنرانی کرد و پیکرۀ متنی زبان ترکی که خودش ساخت را به حاضران نشان داد.

در روز هجدهم، آقای رحمی اسال معاون مدیر موزۀ باستانشناسی استانبول ترکیه در سخنرانی خود به عنوان «کاوشهای باستانشناسی در پروژه های متروی استانبول» تازه ترین کاوشهای باستانشناسی در حوالی استانبول را معرفی کرد. زنگ جون مین استاد رشتۀ زبان انگلیسی دانشگاه طب سنتی چین گوانگجو در سخنرانی خود به عنوان «نوعی زبان هند و اروپایی چین- زبان سریکالی در چهارراه فرهنگها» تاریخ توسعۀ تاجیکهای چین و ویژگیهای زبان سریکالی یا زبان تاجیکی چینی که از زبان‌های ایرانی شرقی از شاخهٔ پامیری است را به دانشجیوان معرفی کرد. چهار تا دانشجوی تاجیلی چین هم برای گوش دادن این سخنرانی آمدند. شوه ون دی کاندیدای دکتری دانشگاه ملی استرالیا هم نظریه و روششناسی مکتب معانی طبیعی استرالیا را برای دانشجویان و اساتید توضیح داد.

دکتر گو لی استاد دانشگاه نوتردام و دانشجوی فارغ التحصیل شده دانشگاه سیسو هم دو سخنرانی درمورد «اوضاع تاریخی و فعلی مطالعات  خاور نزدیک دانشگاههای آمریکا» و «اصطلاحات، گویشها و زبانهای عامیانه در ادبیات عامیانۀ عربی پست کلاسیک» را بیان کرد. وی در سخنرانی اول خود تاریخ چهارصد ساله آموزش زبان عربی آمریکا را مرور کرد و وضعیت کلی مرکز مطالعات عربی در خارج از کشور (CASA) را شرح داد. در سخنرانی دوم  وی بر اساس عناصر ساسانی در نمایشنامه های عربی در قرون وسطی پدیده «فرازبان» (paralanguage) در زبان عربی میانه را افشاء کرد و با تشریح تحولات معنی لغت «دخول» در نمایشنامه های سنتی عربی جامعۀ مصر در قرون وسطی را آشکار کرد.

مطالعات ادبیات و زبانشناسی در حوزۀ مطالعات کشوری و منطقه ای حائز اهمیت است. دانشکدۀ مطالعات آسیایی و آفریقایی از برگزاری این سخنرانیها با ثمرات تحقیقاتی محافل علمی چین و جهان آگاه شده تا بطور فعال تر در توضیح تنوع فرهنگی و تشریح متون کلاسیک سهم خود را ادا کند.

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط