تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

برگزاری هفتمین مجمع جهانی چین شناسی در شانگهای


11 December 2017 | By faadmin | CRI-Persian

هفتمین مجمع جهانی چین شناسی با موضوع چین در عصر جدید 10دسامبر در شانگهای گشایش یافت. بیش از 180چین شناس از 30 کشور و منطقه در این مجمع حضور دارند.

جیانگ جیان گوا رییس دفتر مطبوعاتی شورای دولتی چین نطقی با عنوان شناخت چین در عصر جدید و ساخت مشترک جهان زیباتر ایراد کرد. وی عنوان کرد برای شناخت بهتر چین در عصر جدید باید چند کلمه کلیدی از جمله اندیشه جدید، قضاوت جدید، هدف جدید و چشم انداز جدید را فرا گرفت. چین وارد عصر جدیدی شده است، چین شناسی نیز باید با آهنگ توسعه چین در عصر جدید سازگار شود. 

دانشمندان حاضر معتقدند چین پس از ورود به عصر جدید فرصت های بیشتری برای توسعه جهان فراهم خواهد آورد، درهای چین بیشتر برای جهان باز می شود، تبادلات چین با تمدن های متفاوت عمیق تر می شود و سهام چین در برقراری جامعه بشری با سرنوشت مشترک نیز بیشتر خواهد بود.

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط