تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

سخنرانی لین یی فو، اقتصاددان نامدار در دانشگاه دانشگاه سیسو


04 December 2017 | By faadmin | SISU

  • سخنرانی لین یی فو، اقتصاددان نامدار در دانشگاه دانشگاه سیسو

  • سخنرانی لین یی فو، اقتصاددان نامدار در دانشگاه دانشگاه سیسو

  • سخنرانی لین یی فو، اقتصاددان نامدار در دانشگاه دانشگاه سیسو

  • سخنرانی لین یی فو، اقتصاددان نامدار در دانشگاه دانشگاه سیسو

  • سخنرانی لین یی فو، اقتصاددان نامدار در دانشگاه دانشگاه سیسو

در بعد از ظهر شانزدهم ماه نوامبر، دکتر لین یی فو اقتصاددان نامدار در کتابخانۀ مرکزی دانشگاه سیسو سخنرانی به عنوان «اهمیت تاریخی رستاخیز بزرگ ملی چین» را ایراد کرد. لی یان سونگ رئیس دانشگاه ریاست این سخنرانی را برعهده داشت و جیانگ فونگ دبیر کمیتۀ حزبیدر این سخنرانی حضور داشت.

قبل از شروع این سخنرانی ، تماشاچیان این سخنرانی انتظارات خود در مورد این سخنرانی شریک داشتند و نظرات دربارۀ چشم­اندازی توسعۀ اقتصادی چین را مطرح کردند.

 

سخنرانی دکتر لین در ساعت سه شروع شد. او چگونگی تبدیل شدن کشور چین از یک کشور در حال توسعه به دومین کشور اقتصادی جهانی را تنظیم کرد و زمان واقعی اصطلاحات چین را تعیین کرد. دکتر لین به این نکنه اشاره کرد که یکی از دلائل سرعت بالای توسعۀ اقتصاد چین در این سی و هشت سال (سالاته 9.6%) این است که چین صنایع  کاربر را بطور وسیع  گسترش داده و به بالا بردن کارآیی اقتصادی اهمیت داده و به پیوست توانایی نوآوری را بهبود داده ­است؛ به همین اساس، میزان و دامنۀ اقتصاد و تجارت چین از سطح پیشرفتۀ جهان گذشته­ است.

 

به گفتۀ دکتر لین یی فو، نوزدهمین کنگرۀ ملی حزب کمونیست چین یک واقعۀ مهم و ارزشمند در تاریخ پیشرفت امور کشور و حزب و یک مرحلۀ کلیدی رستاخیز ملی چین به شمار می رود. او بر اساس هدف و وظیفۀ «دو سده» مطرح شده در گزارش کنگره بطور به­ تفصیل برنامه رستاخیز و توسعۀ کشور چین را بررسی کرد و از لحاظ تطبیق بین­المللی عناصر درون­ زا که چین به عنوان کشور فرهنگی تاریخی توسعۀ بلند­مدت خود را حفظ می کند را تحلیل کرد.

 

دکتر لین یی فو با پیوند دادن با تجارب کار خود در بانک جهانی خود و عبرت­های شوک ­درمانی روسیه به اساتید و دانشجویان تذکر داد که هماهنگی تئوری­های اقتصادی کشورهای پیشرفته با اوضاع کشورهای روبه رشد بستگی به شرایط و امکانات کشورهای مختلف دارد و تا به حال هیچ کشور در حال پیشرفت با تجارب کشورهای پیشرفته موفق نشده است. او با اشاره به مسیرهای توسعه چین در سالهای اخیر بر این نکته تأکید کرد که کشور رو به رشد باید به تنظیم نظام و بهبود زیرساخت اهمیت بدهند تا هزینۀ بازرگانی را کاهش بدهند و سرمایۀ خارجی را جلب کنند.

 

دکتر لین بر این افزود که بر اساس تئوریهای اقتصادی غربی نمی توان قانون رشد اقتصاد چین را توضیح داد. او پیشبینی کرد که با تعمیق آشنایی اقتصاددان با الگو و قانون رشد اقتصاد چین، تئوری­های اقتصادی با ویژگی­های چین مطرح خواهد شد. چین به عنوان یکی از قویترین کشورهای اقتصادی جهان نه تنها به نوآوری فنی و نظام می پردازد، بلکه در مطرح کردن تئوریهای جدید هم سهم خود را ادا می کند.

 

در پایان سخنرانی دکتر لین سوالات دانشجویان درمورد سرعت رشد اقتصاد در آینده و ظهور دورۀ جدید اقتصادی چین را پاسخ داد.

 

دکتر لی یان سونگ رئیس دانشگاه از نطق و تحلیل دکتر لین تشکر کرد و به این نکته اشاره کرد که دکتر لین به عنوان کارشناس اقتصادی معروف و برجستۀ چین و جهان در مطالعات تئوریهای اقتصادی و نوآوری آموزش اقتصادی و حتی در پیشبرد توسعه اقتصاد چین و جهان سهم مهم خود را ادا کرده و برای مدت طولانی محققان جوان را تربیت داده­ است. از اینرو همه اساتید و دانشجویان باید دکتر لین را سرمشق خود قرار بدهند.

 

دکتر جیانگ فنگ از طرف دانشگاه و نمایندۀ دانشجویان به دکتر لین یی فو هدیه دادند و دوباره از سخنرانی عالی دکتر لین تشکر کردند.

 

دکتر لین برای این فرصت مبادله با اساتید و دانشجویان دانشگاه سیسو ارزش زیاد قائل شد و بر اهمیت جهانی رستاخیز کشور چین تأکید کرد ودانشجویان را تشویق کرد که با تلاش خود این هدف را به تحقق برسانند. همه اساتید و دانشجویان ابراز کردند که با گوش دادن نطق دکتر لین درک خود درمورد وظیفۀ رستاخیز کشور چین را تعمیق کرده اند و در آینده با عملیات خود در توسعۀ کشور و ملت و دنیا سهم خود را ادا خواهند کرد.

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط