تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

هیأت دانشگاه سیسو در جلسۀ سالانۀ کنسرسیوم مطالعات آسیایی و آفریقایی حضور داشت


06 November 2017 | By faadmin | SISU

  • هیأت دانشگاه سیسو در جلسۀ سالانۀ کنسرسیوم مطالعات آسیایی و آفریقایی حضور داشت

  • هیأت دانشگاه سیسو در جلسۀ سالانۀ کنسرسیوم مطالعات آسیایی و آفریقایی حضور داشت

  • هیأت دانشگاه سیسو در جلسۀ سالانۀ کنسرسیوم مطالعات آسیایی و آفریقایی حضور داشت

  • هیأت دانشگاه سیسو در جلسۀ سالانۀ کنسرسیوم مطالعات آسیایی و آفریقایی حضور داشت

در 20-22 اکتبر هشتمین جلسۀ سالانۀ کنسرسیوم مطالعات آسیایی و آفریقایی در دانشگاه لندن هلند برگزار شد. هیأت دانشگاه سیسو هم برای اولین بار بعد از به عضویت در آمدن در این کنسرسیوم در این جلسه حضور داشت و به عنوان عضو این کنسرسیوم در جلسۀ هماهنگی شرکت کرد. مسئولان و دانشمندان دانشگاه زبان­های خارجی، دانشگاه زبان­های خارجی کره، مؤسسۀ ملی زبان­ها و تمدن­های شرقی، مدرسۀ علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه ملی سنگاپور، مدرسۀ مطالعات مشرق­زمین و آفریقا و دانشگاه کلمبیا که اعضای این کنسرسیوم هستند هم در این جلسه حضور داشتند.

در جلسۀ هماهنگی کنسرسیوم، هماهنگ کنندگان تاریخ توسعه کنسرسیوم در دهۀ اخیر را مرور کردند و در مورد کارهای آینده نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند و مطلب جلسۀ سالانۀ سال بعد را تأیید کرد. در این جلسه، نمایندگان اعضای کنسرسیوم استقبال خود را از به عضویت در آمدن دانشگاه سیسو در این کنسرسیوم اعلام کردند و از نقش فعال دانشگاه سیسو انتظار داشت. خانم جانگ هونگ لینگ مسئول بخش امور همکاری بین ­المللی دانشگاه سیسو  و دکتر چینگ تونگ رئیس دانشکدۀ مطالعات آسیایی و آفریقایی بعنوان هماهنگ کنندگان در این جلسه شرکت کردند و از طرف دانشگاه سیسو درخواست برگزاری دهمین جلسۀ سالانۀ کنسیرسیوم را مطرح کرد. این درخواست مورد توافق مشترک نمایندگان قرار گرفت. از این رو جلسۀ سالانۀ کنسرسیوم مطالعات آسیایی و آفریقایی در سال 2019 یکی از برنامه­ های علمی مهم جشن هشتادمین سالگرد تأسیس دانشگاه سیسو به شمار می رود.

در قبل از ظهر روز بیست و یکم، این جلسۀ سالانه بطور رسمی شروع شد. دکتر جانگ هونگ لینگ از طرف دانشگاه سیسو در مراسم افتتاحیه نطق خود را ایراد کرد و سپاسگزاری خود را از حمایت همۀ اعضای کنسرسیوم در به عضویت پیوستن دانشگاه سیسو ابراز داشت. بعد از آن دکتر جانگ ظرح و اقدامات ساختن دانشگاه زبان­های خارجی جهانی عالی با ویژگی تخصص در حوزۀ مطالعات جهانی و مطنقه ­ای را برای همگان معرفی کرد تا درک مسئولان و دانشمندان دانشگاه­های کنسرسیوم درمورد طرح مدیریت دانشگاه و برتری­های دانشگاه در زمینه­ های مطالعات منطقه ­ای و کشوری و زبان­ها و ادبیات خارجی را عمیقتر کند. در سمینار دو روزه بیش از سی محقق و دانشجوی دکتری در مورد (فراتر از ملت، فراملیتی و محدودیت­ های آن) نظرات خود را بیان کردند و بحث کردند. دکتر چینگ تونگ و نجویا چاپچت کاریما دانشجوی کامرونی دانشکدۀ روابط بین المللی و امور عمومی دانشگاه سیسو مقالات خودشان را قرائت کردند. معاون رئیس مرکز تحقیقات همکاری چین، کره و ژاپن، دکتر جانگ جیان دانشیار دانشکدۀ فرهنگ و اقتصاد ژاپن هم در این مباحث شرکت کرد.

دانشگاه لندن یکی از اولین دانشگاه ­های شریک استراتژیک دانشگاه سیسو است. هیئت دانشگاه سیسو هم از بخش امور بین­المللی این دانشگاه بازدید کرد و با دکتر ایگرید دهوقه کارشناس امور کشور چین در مورد اوضاع توسعۀ دو دانشگاه در امسال و چگونگی تعمیق و گسترش همکاری طرفین در حوزه ­های مطالعات آسیایی و آفریقایی، چین­شناسی، مطالعات ترجمه و نظرپردازی حقوق تبادل ­نظر کردند. دو طرف در مورد مبادلات مسئولان دو دانشگاه و امضا کردن توافق­نامه­ های همکاری مهم در سال آینده به اجماع نظر رسیدند.

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط