تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

آشنایی با فرهنگ هوی جو:کوه هوانگ شان و فراتر از آن-3


08 June 2017 | By Zhangqian | SISU

  • آشنایی با فرهنگ هوی جو:کوه هوانگ شان و فراتر از آن

  • آشنایی با فرهنگ هوی جو:کوه هوانگ شان و فراتر از آن

  • آشنایی با فرهنگ هوی جو:کوه هوانگ شان و فراتر از آن

  • آشنایی با فرهنگ هوی جو:کوه هوانگ شان و فراتر از آن

 

روز چهارم بهترین بخش سفرمان بود یعنی بازدید از روستای هونگ(Hongcun) و چیدن برگهاى چای.روستای هونگ که به سلسله سونگ متعلق است،حدود نهصد سال قدمت دارد. در این روستا بیش از ۱۴۰ ساختمان از سلسله مینگ و چینگ باقی مانده است.این روستای کهن  و دیرینه، به دلیل نزدیکی به کوه و دریاچه اش مورد توجه دانشجویان رشته هنر است و هر سال جهانگردان زیادی به اینجا می آیند تا توازن طبیعت و زندگی را لمس کنند.خانه ها و كوچه های ساکت و قدیمی، نهرهایی كه همه جا جاری بود فضای بسیار زیبا و دلنشینی را ایجاد کرده بود. داخل خانه های قدیمی سرک می کشیدم و توی کوچه پس کوچه ها قدم می زدم،گویا زمان و مکان را درنوردیده بودیم.

بعد از ناهار به مزرعه چای رفتیم.میانه ماه مارس فصل چیدن برگهای چای است.همه ما مانند دهقانان چایچین شدیم ، ولی تابش آفتاب را فقط بیست دقیقه تحمل کردیم. چه کار سختی است که دهقانی چایچین باید تمام روز زیر گرمای خورشید مشغول کار باشد!

مناطق هوی جو پایه تولید انواع چای به شمار می رود.چای سبز ماو فینگ (Maofeng)و هوو کوی(Houkui)،چای سیاه چی من(Qimen) جزو گونه های معروف چای چینی حتی درجهان می باشند. همانطور که می دانید چای از طریق جاده ابریشم به سراسر جهان برده شد،تاریخ چای با گسترش جاده ابریشم همراه است.خیلی جالب است که بدانیم در سرتاسر دنیا، مردم برای گفتن چای دو نوع واژه به کار می برند : یکی "چای" است که در ایران، کشورهای عربی،ترکیه و روسیه کاربرد دارد.چون جاده ابریشم از شهر شی ان آغاز می شد و چینیان چای را "Cha"می نامیدند. تلفظ دیگر "تی"  است که در زبانهای مالزیایی،انگلیسی،فرانسوی،آلمانی، ایتالیایی، دیده می شود، این کاربرد به دلیل این است که چای از طریق جاده ابریشم دریایی به این مناطق رفته است. جاده ابریشم دریایی از شهر کوانژو شروع می شده و مردم این منطقه چای را این گونه تلفظ می کرده اند.

روز آخر به یک دبستان روستانی رسیدیم.نمایندگان گروه ما از طرف دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای، کتابها و کیفهایی را به دانش آموزان این دبستان اهدا کردند. دانش آموزان کنارمان نشستند، می رقصیدند و می خندیدند. زمان به سرعت می گذشت،باید آنجا را ترک می کردیم  و به شانگهای بر می گشتیم.مسیر برگشت هم سرسبز،کوهستانی و البته طولانی بود،اما صحبت و بحث با دوستان راه را کوتاه می کرد.

سفر با ارزش و پرثمری بود.کوهستان هوی جو فرخ و زیبا است، رودخانه ها ظریف و لطیف اند. عظمت مردمان اینجا باعث شکوه اینجا بود. نئو کنفوسیانیسم چینگ ژو، مدرسه نقاشی شین ان،سنگ جوهر شهرستان شه(She)، جوهر چینی هوی جو، چای سبز هوو کوی و چای سیاه چی من.این منطقه سرشار از محصولات و ذخایر فرهنگی است. 

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط