تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

آقای لی یان سونگ ریاست دانشگاه مطالعات بین امللی شانگهای را برعهده گرفته است


08 June 2017 | By faadmin | SISU

در روز هفتم ژوئن، آقای لیئو دا وی عضو شورای وزارت آموزش، معاون وزیر و مسئول بخش امور پرسنل در دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای تصمیمات منصوب  وزارت آموزش را اعلام کرد: لی یان سونگ ریاست دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای را بر عهده می گیرد. مسئول بخش بهداشتی و آموزشی شورای شهرداری شانگهای در این کنفرانس حضور داشت.

آقای لی یان سونگ در ماه اکتبر سال 1964 متولد شد. وی در ماه اوت سال 1987 سر کار رفت. وی دانشجوی فارغ التحصیل شدۀ دکتری رشتۀ سیاست­ و سازمان­های بین المللی دانشگاه پکن بوده و در حال حاضر پرفسور مرکز پژوهش شده­است. وی در ماه آوریل سال 2010 به معاونت ریاست دانشگاه پکن منصوب شد و در ماه فوریه سال 2015 رییس شورای دانشکده زبانهای خارجی دانشگاه پکن هم شد. 

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط