تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

دانشگاه سیسو به عضویت کنسرسیوم مطالعات آسیایی و آفریقایی در آمد


28 February 2017 | By faadmin | SISU

 

کنسرسیوم مطالعات آسیایی و آفریقایی  با ارسال نامه ای  رسمی، از دانشکاه سیسو برای الحاق به این کنسرسیوم دعوت کرد. دانشگاه سیسو با پیوستن به کنسرسیوم مذکور، تنها دانشگاه چین است که به عضویت این کنسرسیوم در می آید.

در عصر جهانی شدن، اهمیت و وضعیت مناطق آسیا و آفریقا هر روز رو به ترقی می باشد. کنسرسیوم مطالعات آسیایی و آفریقایی(Consortium for Asian and African Studies, CASS) در مارس سال 2007 تشکیل شد. این کنسرسیوم ضمن تقویت آموزش نیروی انسانی در حوزه مطالعات آسیایی و آفریقایی و ارتقاء همکاری های بین المللی، در پی آن است که با استفاده از برتری رشته های هر عضو و منابع فراوان آنها، مطالعات آسیایی و آفریقایی را شکوفاتر نماید. این کنسرسیوم شامل هشت دانشگاه معروف و با نفوذ در زمینه مطالعات آسیایی و آفریقایی است، به جز دانشگاه سیسو، هفت دانشگاه  دیگر عبارتند از: مؤسسه ملی زبانها و تمدنهای شرقی در فرانسه، دانشگاه مطالعات خارجی توکیو در ژاپن، دانشگاه لیدن در هلند، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه ملی سنگاپور، مدرسه مطالعات شرقی و آفریقایی دانشگاه لندن، دانشگاه کلمبیا در آمریکا و دانشگاه مطالعات خارجی کره جنوبی.

اکنون برای دانشگاه سیسو فرصت مناسبی است تا منابع تحقیقات آسیایی و آفریقایی را یکپارچه ساخته، برنامه میان و بلند مدت برای پیشبرد تحقیقات آسیایی و آفریقایی را تدوین کرده و طرحهای مستمر درباره مطالعات آسیایی و آفریقایی را به اجرا در آورد.

 

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط