تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

گزارش دانشجوی سیسو ازانتخابات شورای صنفی دانشگاه علامه در 29 آذر 1395


12 January 2017 | By Yang Jiapeng | SISU

 

دانشگاه فضایی است که دانشجو علاوه بر پرداختن به رشته ی تحصیلی خود، برای حضور در جامعه، به عنوان یک عضو موثر نیز آماده می شود. به عنوان رئیس یک سازمان، معلم، مهندس، دکتر و یا پست های دیگر. فعالیت ها و سازمان های دانشجویی گوناگونی که تشکیل شده اند برای آماده کردن دانشجویان در این زمینه هاست. سازمان هایی همچون «انجمن علمی-دانشجویی»، «کانون های فرهنگی»، تشکل ها و شوراهای سیاسی و... که میتوان از «شورای صنفی» به عنوان یکی از این تشکل های موثر نام برد.

 شورای صنفی، شورایی ست متشکل از دانشجویان یک دانشگاه که به مجموعه ای از امور مرتبط با دانشجو در محدوده ی فضاهای دانشگاهی می پردازد و متناسب با تعداد موسسه های دانشگاهی، مثل دانشکده ها و خوابگاه ها، تعداد آن برای هردانشگاه می تواند متغیر باشد.

اموری مرتبط با دانشجو اعم از امور رفاهی، امور تربیت بدنی دانشجویان، نحوه ی ارائه خدمات آموزشی مرتبط با دانشجویان و امور دیگر که به پیشنهاد شورای موسسه  توسط شورای نظارت تصویب می شود.

امسال، در نیم سال اول سال تحصیلی 95-96، مورخ 29 آذر 1395، دانشگاه علامه نیز انتخاباتی را برای تعیین شوراهای صنفی در خوابگاه ها و دانشکده های مختلف برگزار کرد.

این انتخابات در دور اول در دانشکده ی «علوم اجتماعی» به نتیجه رسید اما در «خوابگاه شهید گلعذاری» با نرسیدن آرای ماخوذه به 25درصد آرا، «دانشکده ی ارتباطات» با عدم موفقیت داوطلبان به کسب نصف به علاوه ی یک از آرا و «دانشکده ی ادبیات فارسی، زبان های خارجی و الهیات و معارف اسلامی» با نرسیدن آرای ماخوذه به 25درصد آرا، انتخابات به دور دوم انجامید و در بخشی دیگر نیز تنها یک نفر توانست نصف به علاوه ی یک از آرا را کسب کند و به عنوان عضو اصلی انتخاب شود و رقابت افراد دوم تا پنجم در دور دوم ادامه خواهد یافت.

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط