تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

برگزاری مراسم منتشر کتاب «یاد داشت های <تنگسوق نامه ايلخان در فنون علوم ختائي>» در دانشگاه پکن


24 December 2016 | By faadmin | SISU

 

21 دسامبر، مراسم منتشر کتاب «یاد داشت های <تنگسوق نامه ايلخان در فنون علوم ختائي>» به ترجمه شی گوانگ استاد دانشگاه پکن و با حضور فو جی مینگ، معاون رییس دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه، رایزنی فرهنگی ایران در چین و کارشناسان دانشکده زبانهای خارجی این دانشگاه برگزار شد.فوجیمینگدراین‌مراسم‌گفت: کارهای‌شی‌گوانگ دانش بی وارث است. وی کتاب «تنگسوق نامه ايلخان درفنون و علوم ختائي » رابه زبان چینی ترجمه و منتشرکرد. انتشار این کتاب برای مطالعه درباره تبادلات چین وکشورهای خارجی ومطالعه تاریخ طب سنتی چینی بسیارمهم است. رایزن فرهنگی ایران در چین نیز در این مراسم گفت: درقرن 14،جوزف نیدهام، وزير حكومت سلسله ايلخانيان کتاب «تنگسوق‌نامه ايلخان درفنون و علوم ختائي » را تألیف کرد که نشان از اهمیت قائل شدن ایران باستان برای چین است و همچنین نشان می‌دهد که چین و امپراتوری پارس درآن زمان تبادلات نزدیک با یکدیگر داشتند.

جون لی کارشناس تاریخ علم و تکنولوژی بریتانیا اهمیت این کتاب را به خوبی می‌دانست و هنگامی که « تاریخ علم و فناوری در چین» را تنظیم می‌‌کرد تنها به سبب آن که نتوانست فردی آشنا به زبان این کتاب را پیدا کند مجبور به صرفه نظر از آن شد. کتاب «تنگسوق‌نامه ايلخان در فنون و علوم ختائي» دارای ارزشی غنی است و موضوعات زیادی مانند پیشرفتهای چین در زمینههای پزشکی، کشاورزی، معدن، زیستشناسی و قانون تا آن زمان را نشان میدهد. امروز تنها بخش پزشک کتاب «تنگسوقنامه ايلخان در فنون و علوم ختائي» باقی مانده است.

در سالهای اخیر، به دنبال پیشبرد راهبرد "یک کمربند و یک راه"، منطقه آسیای میانه، غرب و جنوب آسیا روز به روز بیشتر مورد توجه قرار گرفتهاند. مطالعه درباره تبادلات فرهنگی چین با این مناطق، برای ادامه تبادلات دوستانه و برگزاری فعالیتهای اقتصادی، تجاری و فرهنگی با کشورهای واقع در این مناطق بسیار مفید است.

 

 

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط