تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

همکاری بین المللی مطالعات آسیا و آفریقا وارد مرحلۀ جدید شد: هیئت دانشگاه مطالعات جهانی شانگهای از سه دانشگاه و نهادهای فرهنگی در هلند و انگلیس و ایران بازدید کرد


20 December 2016 | By faadmin | SISU

  • همکاری بین المللی مطالعات آسیا و آفریقا وارد مرحلۀ جدید شد

  • همکاری بین المللی مطالعات آسیا و آفریقا وارد مرحلۀ جدید شد

  • همکاری بین المللی مطالعات آسیا و آفریقا وارد مرحلۀ جدید شد

  • همکاری بین المللی مطالعات آسیا و آفریقا وارد مرحلۀ جدید شد

  • همکاری بین المللی مطالعات آسیا و آفریقا وارد مرحلۀ جدید شد

  • همکاری بین المللی مطالعات آسیا و آفریقا وارد مرحلۀ جدید شد

  • همکاری بین المللی مطالعات آسیا و آفریقا وارد مرحلۀ جدید شد

  • همکاری بین المللی مطالعات آسیا و آفریقا وارد مرحلۀ جدید شد

  • همکاری بین المللی مطالعات آسیا و آفریقا وارد مرحلۀ جدید شد

در خلال بیستم تا بیست و نهم ماه نوامبر سال 2016، جیانگ فنگ دبیر کمیتۀ حزب دانشگاه مطالعات جهانی شانگهای در رأس هیئتی به هلند و انگلیس و ایران رفت و از دانشگاه لیدن، مدرسۀ مطالعات مشرق­زمین و آفریقا، دانشگاه اصفهان، دانشگاه طباطبایی، شرکت دورۀ آزاد انبوه برخط فیوتر لرن، شورای فرهنگی بریتانیا، سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامی ایران و بنیاد سعدی ایران بازدید کرد.

دانشگاه لیدن و مدرسۀ مطالعات مشرق­زمین و آفریقا دو مرکز مهم مطالعات آسیا و آفریقا به شمار می رود. هر دو به دیدار هیئت دانشگاه مطالعات جهانی شانگهای بسیار اهمیت دادند. رؤسای هر دو دانشگاه، مسئولان رشته­ها، بخش­ها و مراکز تحقیقاتی و اساتید دو دانشگاه با هیئت در مورد آموزش مشترک نیروی انسانی در زمینۀ مطالعات آسیا و آفریقا و تحقیقات مشترک صحبت کردند و دو طرف دربارۀ روش­های همکاری از جملۀ مبادلات اساتید و دانشجویان، دایر کردن دوره­های تابستانی، شروع کردن تحقیقات میدانی، برگزاری دوره­های دکتری مشترک، چاپ کردن مقالات مشترک، انتشار دادن مجلات به توافق­نظر رسیدند و تفاهم­نامه­های همکاری را امضا کردند. هیئت دانشگاه مطالعات جهانی شانگهای هم طرح توسعۀ رشتۀ مطالعات آسیا و آفریقا و منابع و متون نگهداری شده در همان دو دانشگاه را بررسی کردند و تجربه­های گرانبها را بدست آورد. دکتر جیانگ فنگ لوحه­ای که بخصوص برای شریک استراتژیک درست می شود را به دانشگاه لیدن هدیه داد. دانشگاه لیدن یکی از اولین دانشگاه­هایی است که با دانشگاه مطالعات جهانی شانگهای روابط همکاری راهبردی را ایجاد کرد.

هیئت در لندن از شرکت دورۀ آزاد انبوه برخط فیوتر لرن و شورای فرهنگی بریتانیا بازدید کرد و از وضعیت توسعۀ شرکت فیوتر لرن بعنون نهاد آموزشی دیجیتال جدید و راهبرد جدید انگلیس در زمینه­های آموزشی و نوآوری تحقیقاتی آگاه شد. هیئت دانشگاه مطالعات جهانی شانگهای و این دو نهاد ایجاد روابط همکاری دو جانب در زمینه­های دیجیتال شدن آموزش و آموزش آموزگاران را انتظار کشیدند.

دکتر جیانگ فنگ در زمان مسافرت به ایران  هیئت از سازمان فرهنگ و ارتباط اسلامی ایران و بنیاد سعدی و سفارت چین در ایران بازدید کرد و سیاست دیپلماتیک و همکاری بین­المللی در زمینه­های فرهنگی و آموزشی و روش ترویج زبان فارسی در جهان را بررسی کرد و منابع تحقیقاتی فراوان را بدست آورد.

هیئت دانشگاه مطالعات جهانی شانگهای در این دیدار نه­تنها نظام و طرح توسعۀ رشته­های مطالعات منطقه­ای و کشوری و آموزش نیروی انسانی دانشگاه­های معروف در جهان را بررسی کرده و از تاریخ، فرهنگ، اقتصاد، جامعه، سیاست و دیپلماسی هلند، انگلیس و ایران آگاه شده­است، بلکه روابط همکاری دانشگاه مطالعات جهانی شانگهای با دانشگاه­ها و نهادهای دولتی آن سه کشور را گسترش داده و تا حدی سطح همکاری بین­المللی مطالعات آسیا و آفریقای دانشگاه مطالعات جهانی شانگهای را بالا برده­است.

 

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط