تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

دانشجویان پاکستانی در پروژه ی تدریس زبان چینی برای کشورهای آسیای جنوبی شرکت کردند


20 December 2016 | By faadmin | SISU

 

پروژه ی پرورش معلم زبان چینی در کشورهای آسیای جنوبی با همکاری دانشکده ی ارتباطات فرهنگی بین المللی دانشگاه سیسو در پردیس سونگ جیانگ به طور رسمی آغاز به کار کرد. روز ۲۷ ماه سپتامبر ۳۰ دانشجوی پاکستانی در اولین کلاس این پروژه حضور داشتند.

برای پاسخگویی به راهبرد یک جاده، یک کمربند و گسترش ارتباطات فرهنگی و انسانی بین چین و کشورهای آسیای جنوبی و پیشبرد بومی سازی معلم زبان چینی در کشورهای آسیای جنوبی، دفتر مرکزی انستیتوی کنفوسیوس و دفتر زبان چینی ملی بورسیه ی پروژه ی پرورش معلم زبان چینی برای کشورهای آسیای جنوبی فراهم کرده است. در قالب راهبرد یک جاده، یک کمربند، گسترش ارتباطات فرهنگی و تقویت تواناییهای گسترش زبان چينى در سراسر جهان، یکی از اولویت های این پروژه می باشد. دانشگاه سیسو بعد از بر عهده گرفتن این پروژه در سال ۲۰۱۵، با تلاش و کوشش خسته ناپذیر یک ساله دستاوردهای چشمگیری داشته و مورد ستایش و تأييد دفتر زبان چینی ملی قرار گرفته است. بر این اساس، دانشگاه سيسو امسال به اجرای این پروژه ادامه داده و ۳۰ نفر از فارغ التحصیلان دوره دبیرستان را از پاکستان در كلاس پرورش معلم زبان چينى را پذیرفته است.

 

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط