تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

برگزاری همایش «جغرافیای تاریخی و فرهنگی قسمت غربی جاده ابریشم» در دانشگاه سیسو


11 November 2019 | By faadmin | SISU

روز 11 تا 14 ماه اکتبر سال 2019 م. همایش «جغرافیای تاریخی و فرهنگی قسمت غربی جاده ابریشم» به میزبانی پژوهشگاه تاریخ تمدنهای جهانی دانشگاه سیسو در مرکز آموزش بین المللی دانشگاه سیسو برگزار شد. بیش از 20 متخصص از دانشگاه پکن، دانشگاه چینهوا، دانشگاه فودان، دانشگاه نانجینگ، دانشگاه تربیت مدرس شانگهای، دانشگاه زبانهای خارجی پکن، دانشگاه جونگ شان، آکادمی علوم اجتماعی چین و مرکز تحقیقاتی آسیایی و اروپایی «دید جدید» قزاقستان در این همایش شرکت کردند و درمورد مطالبی در حوزه های جغرافیای تاریخی و باستانشناسی آسیای غربی، سرزمین شناسی چین باستان، تاریخ آسیای مرکزی و جادۀ ابریشم دوران قدیم به مباحثه پرداخت کردند. در خلال این سمینار دکتر لی یان سونگ رئیس دانشگاه با برخی از دانشمندان دیدار داشت.

در مراسم افتتاح دکتر وانگ شیان هوان رئیس پژوهشگاه تاریخ تمدنهای جهانی دانشگاه سیسو از همه حاضرین این همایش استقبال خود را ابراز داشت و با تأکید بر جایگاه قسمت غربی جادۀ ابریشم در جغرافیای اوراسیا امروزی و گذشته و در حوزه های تحقیقاتی باستانشناسی، تجارت و مبادلات فرهنگی در دوران باستانی اهمیت علمی مطالعات مربوطه را تأیید کرد.

سمینار اول در قبل از ظهر 12 اکتبر به ریاست دکتر وانگ شیان هوا برگزار شد. دکتر لی شیائو تسونگ استاد افتخاری دانشگاه پکن گزارشی بنام «بررسی آثار باستانی سوریه» را ایراد کرد. در این گزارش، دکتر لی با معرفی نتایح تحقیقات میدانی خود در شهرهای دمشق، حمات و حلب و آثار باستانی مهم از قبیل بناهای دینی، کاروانسراها و مراکز تجاری به حاضرین نظرات خود مربوط به جغرافیای تاریخی جادۀ ابریشم را بیان کرد که باید به تحقیقات میدانی و ترجمه و تصحیح متون خارجی اهمیت داد و به تحولات راه های در امتداد جادۀ ابریشم در طول تاریخ توجه بیشتر کرد و از نظر کل تحولات تاریخی جادۀ ابریشم را بررسی کرد. دکتر چنگ یی نونگ دانشکدۀ تاریخ و بایگانی دانشگاه یون نان سخنرانی بنام «سرزمین شناسی چین قدیم و تغییرات آن» را ایراد کرد. به عقیدۀ دکتر چنگ، در چین باستان مفهوم مدرن «سرزمین» و «قلمرو» موجود نبود و باید با معنی قدیم «سرزمین شناسی چین» تاریخ و فرهنگ چین را درک کرد. دکتر چنگ تونگ رئیس دانشکدۀ مطالعات آسیایی و آفریقایی دانشگاه سیسو هم در سخنرانی به عنوان «نقش ایرانیها در نقشه برداری اسلامی در قرون وسط» انواع نقشه های اسلامی را معرفی کرد و نقشۀ جهان بابلی، نقشۀ جهان بطلمیوس و نقشۀ «هفت کشور» ایران باستان را سه مأخذ نقشۀ اسلامی می دانست. به نظر دکتر چنگ معلومات جغرافیایی اسلامی هم به چین منتقل شد و بر مفاهیم جغرافیایی چین تأثیر داشت.

سمینار دوم به ریاست دکتر چنگ یی نونگ برگزار شد. دکتر جانگ لیانگ ژن استاد دانشکدۀ تاریخ دانشگاه نان جینگ گزارشی بنام «چینی آبی و سفید» را منتشر کرد و وی در سخنرانی خود اکتشافات باستان شناسی در پته نادری را معرفی کرد و با اشاره به این که ظروف چینی که در آنجا از خاک در آورده شده ساخت چین نبود و در واقع تقلیدی ایرانی بود اما شکل و نقش و نگار تزئینی این ظرف تحت تأثیر چینی آبی و سفید ساخت چین قرار گرفت، وضعیت مبادلات تجاری چین و ایران در مسیر جادۀ ابریشم را بررسی کرد. دکتر چیو یی هائو سخنرانی به عنوان «آشنایی چینی ها با آسیای مرکزی در سلسلۀ مینگ و تحولات آن» را ایراد کرد. وی در سخنرانی خود با استناد به متون چینی، فارسی و جغتایی سطح درک چینی های دورۀ مینگ از دانشهای جغرافیایی مناطق غربی را باز ارزیابی کرد. آقای میجیت محقق کتابخانۀ اقوام چین سخنرانی بنام «تاریخ نگاری آسیای مرکزی در سلسلۀ شیبانی» را ایراد کرد. وی با معرفی وضعیت تحقیقات «خلاصه التواریخ» و «شیبانی نامه» در محافل علمی چین و جهان به این اشاره کرد که مطالعات تاریخ آسیای مرکزی بخصوص تنظیم و تصحیح متون تاریخی در داخل چین هنوز ناکامل مانده است.

در روز بعد سمینار سوم و چهارم هم برگزار شد. دکترJiger Janabel  محقق مرکز تحقیقاتی آسیایی و اروپایی «دید جدید» قزاقستان سخنرانی به عنوان « Introducing Su Beihai and his Monumental Book “A General History of Kazakhs » را ایراد کرد و در این سخنرانی نظرات آقای سو به های مورخ نامدار چین در مورد تاریخ قزاقستان و وحدت ملی را شرح داد. لی یی مینگ دانشجوی دکتری دانشکدۀ تاریخ دانشگاه نان کای در سخنرانی خود به عنوان «مسیرهای مبادلات بین شرق و غرب در سرزمین پادشاهی اشکانی قبل از سدۀ 1 میلادی» راههایی که از طرف سلطنت اشکانی کنترل شد عامل تعیین کنندۀ تغییرات مسیرهای اصلی جادۀ ابریشم می دانست. هان شوه فی دانشجوی دکتری رشتۀ تاریخ دانشگاه جونگ شان هم در سخنرانی به عنوان «نقشه و کشتی غرق شده: امپراطوری روم و بازرگانی در دریای سرخ در اواخر دوران باستانی» وضعیت مطالعات مربوط به کشتی های غرق شده در دریای سرخ و مدیترانه و اقیانوس هند غربی را بررسی کرد و با تحلیل سنت کشتی سازی و ویژگیهای انواع کشتی ها در منطقۀ مدیترانه وضعیت توسعۀ مبادلات دریایی امپراطوری روم با مشرق زمین را توصیف کرد. ون جینگ محقق رشتۀ تاریخ دانشگاه چینهوا در سخنرانی خود به نام «مصر و بابل در نامه های عمارنه» با بررسی نامه های مصر با بابل روابط خاص این دو تمدن در شرایط بین المللی آن زمان را بررسی کرد.

در آخر این همایش دکتر  وانگ شیان هوا با تأکید بر ضرورت تعمیق تحقیقات قسمت غربی جادۀ ابریشم پیشنهاد کرد که دانشمندان چینی و خارجی در این مورد بیشتر به گفتگو و همکاری بپردازند.

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط