تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

انتشار «مجموعات گزارشهای اوضاع زبانهای جهانی (2019)» اثر مرکز تحقیقات راهبرد زبانهای خارجی چین وابسته به دانشگاه سیسو


14 June 2019 | By faadmin | SISU

قبل از ظهر روز سی و یکم ماه مه، نشست خبری انتشار «مجموعات گزارش های اوضاع زندگی زبانهای جهانی» (کتاب زرد اوضاع زبانها ) از طرف وزارت امور آموزشی و شورای زبان ملی در شهر پکن برگزار شد. در این نشست یانگ لی معون رئیس دانشگاه سیسو موضوع کلی «مجموعات گزارشهای اوضاع زبانهای جهانی (2019)» را به حضار معرفی کرد.

موضوع و ساختار نسخۀ 2019 این کتاب نسبت به نسخۀ 2018 تغییرات مشخصی وجود دارد و ویژگیهای زیر را شامل است: اولا تعداد زبانهای درج شده در این کتاب افزایش یافته است. به عنوان نمونه گزارشهای مربوط به زبان برمه ای و زبان خمر هم در این کتاب درج شده است. ثانیاً مطالب درمورد رویدادهای جاری در جامعۀ بین المللی هم افزایش یافت. ثالثا، نسخۀ 2019 به سه بخش تقسیم شده است: بخش «سیاست» براساس متون و استاد سیاستهای زبانی جزئی سیاستها و اقدامات کشورها و سازمانهای منطقه ای و بین المللی که بر زبان تأثیرات بزرگ گذاشته است بررسی کرده است؛ بخش «گرایشهای جدید» راجع به پیشرفتها و روندهای جدید اوضاع زبان در سطح جهانی است و به طور مفصل کاربردهای آموزش زبان در نجات یافتن از فقر را معرفی کرده است؛ بخش «اصطلاحات رایج» و بخش «گزارش های سالانه» هم به طور جداگانه اصطلاحات رایج و پر استفاده زبانهای مختلف در سال 2019 و پیشرفتهای کارهای نهادهای ترویج زبان و فرهنگ کشورها را معرفی کرده است.

مقالاتی که در این مجموعۀ گزارشها درج شده است، نتایج و ثمرات بررسی اوضاع زبانهای مختلف تیم مؤلفان این کتاب به شمار می رود.

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط