تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط

تأسیس مرکز مطالعات آموزش جهانی در دانشگاه سیسو


12 May 2019 | By faadmin | SISU

روز بیست و سوم ماه آوریل سال 2019، مراسم تأسیس مرکز مطالعات آموزش جهانی در مرکز کنفرانس بین المللی پردیس هونگ کو دانشگاه سیسو برگزار شد. لی جیان تسونگ رئیس مرکز اطلاعات مدیریت آموزشی وزارت امور آموزشی،  یه شائو بیِ رئیس بخش تحقیقات، جیانگ فنگ دبیر کمیتۀ حزب دانشگاه سیسو، فنگ چینگ هوا معاون رئیس دانشگاه و رؤسا و مسئولان مربوطه در این مراسم حضور داشتند. وانگ یو یونگ رئیس بخش تحقیقات دانشگاه سیسو ریاست این مراسم را بر عهده گرفت.

جیانگ فنگ در نطق با اشاره به اهمیت مهم تأسیس مرکز مطالعات آموزش جهانی در سازندگی دانشگاه برتر دنیا نسبت به مرکز اطلاعات مدیریت آموزشی وزارت امور آموزشی قدردانی ابراز داشت و خاطر نشان کرد: با همکاری با این مرکز دانشگاه می تواند در پیشبرد توسعۀ اصلاحات آموزشی  سهم بیشتر را ادا کرد. به علاوه، دکتر جیانگ با مرور دستاوردهای پروژه های همکاری دانشگاه سیسو با مرکز اطلاعات مدیریت آموزشی بر این نکته تأکید کرد که دانشگاه با اتکا به ویژگی ها و برتری های «چند زبانه+» خود در حوزه های «مطالعات سیاست» و «آموزش کشوری» اقداماتی را به عمل در خواهد آورد تا کارهای مرکز را به پیش سوق بدهد و برای پرورش استعدادهای نوین و خدمت راهبردهای کشور نقش مثبت را ایفا کند.

آقای لی جیان تسونگ در نطق خود با اشاره به این نکته که مرکز اطلاعات مدیریت آموزشی تمایل دارد همکاری با دانشگاه سیسو را تعمیق کند، بیان کرد که در سال های آینده هم با وفق اقتضای توسعۀ آموزش ملی در حوزه های نوآوری الگوی همکاری راهبردی مطالعات آموزش بین المللی و ایجاد نظام خدمات و مطالعات آموزش بین المللی با دانشگاه سیسو همکاری خواهد کرد.

حاضرین این مراسم در مورد سازندگی مرکز مطالعات آموزش جهانی به بحث و بررسی عمیق پرداخت کردند و پینهادات مفید را مطرح کردند.  

سهم:

تماس با مطبوعات

SISU News Center, Office of Communications and Public Affairs

Tel : +86 (21) 3537 2378

Email : news@shisu.edu.cn

Address :550 Dalian Road (W), Shanghai 200083, China

مطالب مرتبط